Wetgeving en regulering

Wetgeving en regulering zijn essentieel om de stabiele en betrouwbare kaders te scheppen waarbinnen de digitale economie kan floreren. Maar te vaak worden taken die in essentie bij de overheid horen, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving, bij aanbieders van digitale diensten neergelegd. Er dreigt vervolgens een situatie waarbij neutrale aanbieders ex ante aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van hun klanten. Dit moet en kan anders: aanbieders zijn zich wel degelijk bewust van hun maatschappelijke rol, en door slim en transparant publiek-privaat samen te werken kunnen veel problemen verholpen worden.

Daarnaast moet de Nederlandse overheid de hun toegekende bevoegdheden op een verantwoorde, gerichte manier inzetten en zich onthouden van zaken als massa surveillance, grootschalig aftappen of afluisteren, en het zonder concrete aanleiding ongericht delen van data met buitenlandse diensten. Proportionaliteit moet het uitgangspunt zijn.

Daartoe is het essentieel dat de infrastructurele, faciliterende en daarmee neutrale rol van infrastructuur providers met betrekking tot handhaving en opsporing wordt gerespecteerd en tegelijkertijd de zelfregulerende mechanismen, multi-stakeholder en bottom-up aanpak van opsporing en handhaving worden gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de Notice and Takedown (NTD) procedure en de aanpak van abuse.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
DINL_Den_Haag
Excellenties, Wij hebben met grote belangstelling kennis genomen van uw Kamerbrief “Hoofdlijnen beleid voor digitalisering”, en willen onze reactie op...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...
event
Congres digitale overheid
iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren op donderdag 10 maart 2022 een congres over...
event
Congres digitale overheid
Nederland heeft een heldere visie op de Nederlandse digitale infrastructuur nodig. Daarom gaan we in het najaar met elkaar om...
event
Congres digitale overheid
Nederland heeft een heldere visie op de Nederlandse digitale infrastructuur nodig. Daarom gaan we in het najaar met elkaar om...
event
Congres digitale overheid
Nederland heeft een heldere visie op de Nederlandse digitale infrastructuur nodig. Daarom gaan we in het najaar met elkaar om...
event
Internet Governance Forum 2021
Van 6 t/m 10 december vindt de zestiende Internet Governance Forum (IGF) plaats. Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen...
event
iBestuur Congres 2021
Op woensdag 15 september is het weer zo ver het iBestuur Congres. Het iBestuur congres is het congres waar u...
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
Bescherming van onze privacy, cybercrime, digitale autonomie, zorgen om aanvallen van staten op onze voorzieningen en verzameldrift van de overheid....