Digitale Grondrechten

Het internet is uitgegroeid tot een maatschappelijk domein dat net als andere maatschappelijke domeinen grondrechten nodig heeft. Het is daarom van essentieel belang dat politiek en beleidsmakers zich hard maken voor digitale grondrechten.

Borg netneutraliteit zodat toegang en gebruik van data in welke vorm dan ook vrij blijft van private belangen, in die zin dat data van de ene rechtspersoon of particulier niet voorrang krijgt op dat van de andere. Stimuleer zo veel mogelijk permissievrije innovatie, waarbij voortgebouwd wordt op de diensten van anderen.

Zorg voor wettelijke borging van een vrij, open en veilig internet, zodat iedereen die dat wil toegang heeft en binnen de kaders van de wet vrij en veilig activiteiten kan ontplooien op het internet. Daar hoort ook bij dat aanbieders van digitale infrastructuur niet beknot worden in hun vrijheid om te ondernemen en niet te maken krijgen met regelgeving die disproportioneel is voor het digitale MKB.

Draag tot slot zorg voor de bescherming van de publieke kern van het internet: de infrastructuur, protocollen en gremia die er voor zorgen dat het internet optimaal functioneert zonder dat daarbij belangen van derden een rol spelen.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Den Haag
De digitale industrie groeit stevig door. Maar als we kijken naar de politieke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel is...
nieuws
Censuur
Christian Van Thillo, ceo van de Persgroep en voorzitter van de raad van Europese uitgevers, huilt in zijn opiniestuk in...
nieuws
Datacenter
Op 12 januari j.l. bepaalde de rechtbank midden-Nederland dat ook KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet en CAIW internetverkeer naar torrentsite The Pirate Bay...
nieuws
IoT
Toegang tot het internet is voor bijna iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Het internet is razendsnel, vast of mobiel. We kopen...
nieuws
digital_society
Kennis op het gebied van internetpolitiek is cruciaal om de informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen. Daarom roepen zes...
nieuws
Data_privacy
Nederlanders hechten groot belang aan dataprivacy en hun online veiligheid. Tegelijkertijd maken bijna drie op de vier mensen zich zorgen...