Bevoegdheden politie, justitie en inlichtingendiensten en toezicht

DINL zal zich blijven verzetten tegen elk wetsvoorstel -zoals de recent ingevoerde Wet Computercriminaliteit III en de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten- dat politie, justitie en inlichtingendiensten zeer ruime bevoegdheden geeft zonder dat daar een juridisch waterdicht systeem van toezicht en verantwoording tegenover staat. Immers, toezicht en verantwoording zijn de enige instrumenten die de burger ter beschikking staan om activiteiten die in principe geheim moeten blijven, binnen de perken te houden.

Het feit dat kritiek van de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak bij wetgevingstrajecten door de politiek zijn genegeerd, is in dat licht een zorgwekkend signaal. DINL zal zich kritisch blijven opstellen ten aanzien van de beoogde inzet van nieuwe bevoegdheden: ze moeten ten alle tijden wettig en proportioneel zijn. Indien van een te ruime toepassing of inzet sprake lijkt te gaan zijn, of van een onrechtmatige, te ruime of ongewenste inzet, dan zal DINL al haar invloed aanwenden om dit tegen te gaan.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Opsporing
Op 19 februari ging Michiel Steltman op BNR Nieuwsradio in gesprek met hoogleraar veiligheidsstudies Paul Abels over de nieuwe Wet...
nieuws
DINL_Den_Haag
Minister Plasterk heeft haast: hij wil zijn wetsvoorstel voor een vernieuwde WIV, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nog...
nieuws
Veilige Verbindingen
Bevoegdheid tot inbreken in computers ondermijnt technologie die de samenleving juist moet beschermen tegen diefstal van data. Dat stelt Michiel...
nieuws
DINL_Den_Haag
Op vrijdag 27 november 2015 stuurde het kabinet een viertal wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer in het kader van het...
nieuws
Ministers terug na zomerreces
Stichting DINL heeft begin september samen met andere brancheverenigingen en belanghebbenden haar zorgen geuit bij de Nederlandse regering over de...
nieuws
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Leidschendam, 2 september 2015 – Stichting DINL maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het kabinetsvoorstel waarin een aanpassing...
nieuws
Michiel Steltman
De minister van Veiligheid en Justitie moet zich elk jaar tegen over de Kamer verantwoorden over het aftappen van telefoon-...
nieuws
Veilige Verbindingen
Leidschendam, 2 juni 2015 – Het internet is cruciaal voor de ontwikkeling van onze economie. De vermoedens over het aftappen...