Publiek-private samenwerkingen

DINL is van mening dat meer gebruik moet worden gemaakt van de kennis en ervaring vanuit de sector. Er moet steviger ingezet worden op pubiek-private en andere multistakeholder vormen van samenwerking. Op dit vlak zijn de laatste jaren mooie vorderingen gemaakt, maar het kan nog beter.

DINL ziet niets in oproepen voor grote, op wetgeving gebaseerde masterplannen geregiseerd door partijen die buiten de sector staan. Het gehele internet heeft immers als fundament de multistakeholder aanpak voor governance, en het permissionless innovation paradigma voor innovatie. Denken in faciliteiten en het voortbouwen op bestaande innovaties: dat is naar de overtuiging van DINL dé manier die moet worden gebruikt voor het verbeteren van informatieveiligheid in vaak complexe ketens, en voor het bestrijden van abuse en cybercrime.

Het zoeken naar betrokkenheid van- en samenwerking met alle actoren, en het denken in faciliteiten en functies, is effectiever dan harde regulering en top-down bestuurlijke regie. DINL omarmt dan ook projecten die het karakter hebben van die multistakeholder aanpak. Samenwerken niet slechts in de vorm van overleg, maar ook samenwerking op het operationeel vlak door middel van een streven naar consensus. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van generieke faciliteiten, aggregeren van (voortbouwen op) bestaande functies, informatie sharing en inzet op basis van het barrièremodel.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Partnering trust
Er is momenteel toenemende aandacht voor de GDPR (General Data Protection Regulation). “Het gaat boetes regenen” kopte AG-Connect zelfs naar...
nieuws
DINL_Den_Haag
Dit artikel van Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, verscheen oorspronkelijk op 14 september 2016 in dagblad Trouw In oktober...