Bewaarplicht

De overheid moet zich onthouden van het instellen van nieuwe bewaarplichten die het karakter hebben van grootschalig en ongericht verzamelen, analyseren en profileren – van data van onschuldige burgers wanneer dat geen expliciet, proportioneel en subsidiair doel tegenover staat.. De overheid dient zich te beperken tot het werken met data die behoort bij concrete verdenkingen, en mag bedrijven nooit vragen om data te verzamelen met het oog op mogelijke toekomstige misdrijven. Dat schaadt het vertrouwen van burgers in de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en de willekeur van een overheid die conclusies zou kunnen trekken uit hun internetgedrag.

Gerelateerde berichten over dit thema

No data was found