Abuse

Partijen die categorisch weigeren te helpen bij de bestrijding van abuse, of zelfs bewust een business case maken van het aantrekken van onrechtmatigheid, horen in Nederland niet thuis. De spreekwoordelijke rotte appels kunnen de reputatie van Nederland als “safe place to do business” schaden. De sector en de overheid moeten daarom gezamenlijk werk maken van het identificeren, objectiveren, zichtbaar maken en vervolgens weren van zulke dienstverleners uit Nederland, door een beroep te doen op een gezamenlijke morele verantwoordelijkheid om cybercrime en abuse tegen te gaan. Vervolgens kunnen de rotte appels met reeds bestaande juridische instrumenten aangepakt worden.

Het is onwenselijk om als uitgangspunt te nemen dat nieuwe wetgeving per se noodzakelijk is om specifieke vormen van abuse bij online intermediairs aan te pakken, onder meer vanwege de rol van hosters en andere providers als neutrale intermediaries die geborgd is in het Europese E-commerce richtlijn. Zonder de betrokkenheid van de private sector is bovendien de praktische uitvoerbaarheid van dergelijke top-down geïmplementeerde wetgeving beperkt. Publiek-private samenwerking om tot een praktische en effectieve aanpak van abuse-bestrijding te komen is wat DINL betreft het devies.

Bestrijding van abuse, cybercrime, evidente onrechtmatigheden

De neutrale rol van infrastructuur providers houdt in dat ze in principe niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor hetgeen hun gebruikers of klanten doen. Dat impliceert dat ze niet gedwongen mogen worden op grond van wet- en regelgeving om de activiteiten van hun klanten of gebruikers te monitoren (scannen, inspecteren of beoordelen) ten behoeve van handhaving van wet- of regelgeving.

Dat neemt niet weg dat zulke providers een verantwoordelijkheid hebben om te acteren op basis van informatie over abuse of cybercrime die van buitenaf met hen wordt gedeeld (notices). DINL is van mening dat elke provider van infrastructuur de gedragscode Notice and Take Down (NTD) moet hanteren. DINL roept stakeholders op om abuse en cybercrime proactief te helpen bestrijden en zich indien mogelijk aan te sluiten bij het Abuseplatform.

Meldpunten en Trusted Notifiers

DINL juicht de ontwikkeling en stimulering van meldpunten, en met name trusted notifier functies toe. Immers, de neutrale rol van providers impliceert en vereist dat zij door externe partijen op de hoogte worden gebracht van eventuele onrechtmatigheid of abuse binnen hun faciliteiten zodat zij de melding kunnen benadelen zonder deze zelf te hoeven beoordelen en zonder de noodzaak van monitoring vooraf.

Trusted notifiers zijn partijen wier meldingen boven twijfel verheven zijn. Een voorbeeld is het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM), bekend van het meldpunt Kinderporno. DINL vindt dat de systematiek van meldpunten en trusted notifiers ondanks het ontbreken van een stevige basis in de wet, voldoende werkt en daarom steun en brede toepassing verdient.

Meldpunten hebben daarmee een belangrijke maatschappelijke functie bij de handhaving en opsporing. DINL zet zich daarom in om de positie van trusted notifiers te versterken en reikt de hand om de positie van notifiers en de toepassing van de bijbehorende procedures zoals Notice and Take Down (NTD), bij haar achterban te verbeteren. DINL vindt het belangrijk dat de overheid daar waar nodig helpt met financiële middelen om de positie van de meldpunten te versterken. Een veelbelovend nieuw initiatief is wat dat betreft het Abuseplatform.

Kindveilig Internet

Er is vrijwel geen vorm van internet criminaliteit die zoveel afkeer oproept als kinderporno. Het is frustrerend dat dit beeldmateriaal zo veel wordt verspreid via Nederlandse infrastructuur en moeilijk te bestrijden valt. In 2018 heeft de Tweede Kamer aan minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus gevraagd de aanpak van online kinderporno te intensiveren. Het ministerie is daarop gestart met het project Kindveilig Internet. Uiteraard hebben DINL en enkele van haar deelnemers de uitnodiging van de minister om samen met andere bedrijven en platforms, politie, OM, het EOKM (Meldpunt Kinderporno) – mee te denken over die aanpak, aangenomen. In dit artikel lees je meer over de 4 actielijnen die zijn uitgedacht en moeten bijdragen aan vermindering van het probleem.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Nationale anti-DDoS-coalitie lanceert website over voortgang
Site weerspiegelt inspanningen van de coalitie afgelopen twee jaar Na zo’n twee jaar in relatieve stilte te hebben gewerkt, heeft...
nieuws
Bestrijden abuse
Het Meldpunt Kinderporno roept samen met de brancheorganisaties DINL, DHPA en ISPConnect hostingproviders en datacenters op om zich aan te...
nieuws
Hosting
Bijgestaan door zijn deelnemers maakt DINL zich sterk voor de aanpak van misbruik en onrechtmatige content. Met die aanpak is...
nieuws
Hosters
DINL en zijn deelnemers werken al lange tijd aan de aanpak van abuse en onrechtmatige content door buitenlandse hosters (doorgaans...
nieuws
Internet Schoon
Internet en IT zijn van groot maatschappelijk belang en hebben een positief effect op de Nederlandse economie. Op het moment...
nieuws
Justitie
Er is vrijwel geen vorm van internet criminaliteit die zoveel afkeer oproept als kinderporno. Het is frustrerend dat dit beeldmateriaal...
nieuws
DDoS DINL
Zonder effectieve verdediging hadden DDoS-aanvallen het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid vorig jaar mogelijk meer dan een miljard euro...
nieuws
Hosters
De kritische geluiden over ongewenste of onrechtmatige praktijken op het internet nemen toe. In de media en in de Tweede...
nieuws
DDoS DINL
Als het over DDoS-aanvallen gaat, wordt er veel gesproken over grote en complexe aanvallen. Echter, in 2017 zijn DDoS-aanvallen niet...
nieuws
DINL-ecommerce-onrechtmatige-content
De overheid en internetsector willen kinderporno en andere misstanden op internet intensiever bestrijden. Maar hoe? Moet vrijheid wijken voor handhaving?...