Meldpunt en hostingsector roepen bedrijven op hun aanpak van kinderporno te intensiveren

Het Meldpunt Kinderporno roept samen met de brancheorganisaties DINL, DHPA en ISPConnect hostingproviders en datacenters op om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke bestrijding van kinderporno.

Michiel Steltman van stichting DINL: “Verreweg de meeste bedrijven in de digitale infrastructuur werken nauw samen met het Meldpunt om te zorgen om hun infrastructuur schoon te houden van dit materiaal. Ook als het gaat om servers van hun klanten. Het is daarom des te vervelender dat een aantal partijen dat niet doet. We roepen hen op om aan onze zijde te komen staan.”

De organisaties doen deze oproep naar aanleiding van een artikel dit weekend in de New York Times waar Nederland opnieuw wordt genoemd als het land dat de meeste webhosters met kinderporno heeft. Arda Gerkens van het Meldpunt Kinderporno: ”We moeten deze schandvlek verwijderen!”

Instrumenten voor bestrijding kinderporno voor iedereen beschikbaar

De brancheorganisaties scherpten onlangs hun gedragscodes aan waarin onder andere is afgesproken het materiaal binnen 24 uur te verwijderen. Maar lang niet alle hostingproviders zijn aangesloten bij de brancheorganisaties of hebben de gedragscode ondertekend. Steltman: Er zijn hostingproviders die onbeheerde servers hebben, en datacenters met servers van buitenlandse klanten. Technisch en juridisch kunnen zij dan niet altijd zelf ingrijpen in wat er op die servers staat. Maar zij kunnen wel van hun klanten eisen om dit te doen.” Arda Gerkens van het Meldpunt Kinderporno: “Wanneer jouw klant kinderporno op een server heeft staan, dan is het onbegrijpelijk dat je deze klant daar niet op aanspreekt. En als deze geen maatregelen treft om het materiaal te verminderen, of structureel te weinig onderneemt, dan moet je er simpelweg afscheid van nemen.”

Steltman:  “Het is bijzonder vervelend om te zien dat een paar partijen vrijwel niets doen tegen dit verschrikkelijke materiaal terwijl de rest van de providers zich wel inzet om Nederland schoon te houden van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Door dat lakse gedrag krijgt de hele Nederlandse sector een slechte reputatie” Volgens Gerkens is het onmogelijk om het Nederlandse internet helemaal schoon te krijgen. “Maar de hoeveelheden die we nu hebben, kunnen we drastisch verminderen. We hebben samen met het ministerie van J&V en de sector in de afgelopen maanden instrumenten ontwikkeld om het verspreiden zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer we het zien, zo snel mogelijk weg te halen. Ik roep deze bedrijven op hier gebruik van te gaan maken.” Steltman: Een sterk en goed geoutilleerd Meldpunt is essentieel om dit materiaal te vinden, te beoordelen en meldingen snel naar een partij te versturen die er iets aan kan doen. Bedrijven én overheid moeten er voor zorgen dat er meer middelen komen om deze belangrijke taak goed te kunnen vervullen.“

Oproep om gedragscode te ondertekenen

Met sommige partijen is het Meldpunt al in overleg over de te treffen maatregelen. “We zijn in gesprek met een paar partijen. Het ene gesprek loopt voorspoediger dan het andere,” aldus Gerkens.

Steltman: “We hebben weinig begrip voor partijen die hier niet voortvarend mee aan de gang gaan. De instrumenten die we hebben zijn vrij eenvoudig te implementeren. Een klant die dat niet wil is ter kwader trouw. Doe er geen zaken mee.” De partijen roepen de hostingbedrijven en datacenters die niet zijn aangesloten op om alsnog de gedragscode te ondertekenen en zich voortvarend in gaan zetten in de strijd tegen kinderporno op het Nederlandse internet.

Over het Meldpunt Kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno bestaat sinds 1995 en is een onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

Het EOKM is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bestrijden en voorkomen van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Het EOKM is aangesloten bij INHOPE, het internationale netwerk van meldpunten in de hele wereld. Het EOKM en dus het Meldpunt Kinderporno volgt de Inhope Code of Practice. Bovendien werkt het EOKM nauw samen met de politie. Op de website van het EOKM vindt u onder meer een kennisbank met allerlei publicaties over seksueel misbruik van kinderen en informatie over de andere projecten van het EOKM.

Naast het Meldpunt Kinderporno zijn de programma’s Helpwanted.nl en Stop it Now! ondergebracht bij het EOKM.

 Over stichting DINL

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een samenwerking van de belangrijkste spelers en organisaties van de Nederlandse digitale infrastructuur. DINL is de spreekbuis van die sector, die een centrale rol heeft in de Nederlandse online economie en een sleutelrol in het wereldwijde internet. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SURF en de VvR (Vereniging van Registrars).

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...