DINL Update: Formatie: DINL ziet kansen

Op 15 mei verscheen het Hoofdlijnenakkoord van BBB, NSC, PVV en VVD. Als DINL kijken we naar wat dat betekent voor digitalisering en de digitale economie. Onze conclusie: dat ziet er goed uit. Het lijkt erop dat de positieve lijn die de vorige kabinetten op digitaal gebied hebben ingezet, zal worden voortgezet door het nieuwe extraparlementaire kabinet.

Verdienvermogen en digitale infrastructuur
Dit staat letterlijk in het Hoofdlijnenakkoord: ‘Het verdienvermogen van Nederland moet voorop staan’ en ‘Zonder een stabiele economie en een krachtig MKB zijn er geen banen en is er geen geld voor publieke voorzieningen.’ Het akkoord benoemt daarbij expliciet dat digitale infrastructuur en versterking van de kenniseconomie hiervoor prioriteit zullen krijgen. Dat is allemaal precies waar DINL ook steeds de nadruk op legt. Het toekomstige verdienmodel van Nederland moet hoog op de agenda staan en daarvoor zijn digitalisering en de onderliggende digitale infrastructuur cruciale randvoorwaardes. We concluderen dat hiermee het het beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan worden gecontinueerd en daar zijn we blij mee. We rekenen er dus op dat de toekomstige vakministers daar werk van gaan maken

Digitalisering in het hoofdlijnenakkoord
Het Hoofdlijnenakkoord noemt digitalisering een aantal maal. Digitale veiligheid en bestrijding van cybercriminaliteit zijn bijvoorbeeld duidelijk speerpunten. We zijn blij dat daarbij ook de nadruk wordt gelegd op publiek-private samenwerking. Ook dit duidt op voortzetting van beleid, want we hebben in de afgelopen 10 jaar geleerd dat online weerbaarheid en effectieve bestrijding van criminaliteit in het online domein alleen door intensieve privaat-publieke samenwerking tot stand komt.

Kanttekeningen
Uiteraard hebben we ook wat kanttekeningen. In het akkoord wordt bijvoorbeeld Invest-NL benoemd als belangrijk vehikel voor investeringen in innovatie. Maar Invest-NL heeft digitalisering niet a priori hoop op de lijst staan. Of we daarmee de financiering van nieuwe aanlandingen, of de hoogstnoodzakelijke NL AI Cluster kunnen financieren blijft de vraag. We zullen er nadrukkelijk voor blijven pleiten om de noodzakelijke, essentiële investeringen in de digitale infrastructuur te doen voor behoud van onze internationale positie en voor digitale soevereiniteit. En verder is net als bij vorige kabinetten van belang wie de kar gaan trekken bij BZK, J&V en EZK en welke affiniteit deze personen hebben met digitale dossiers. Dat kan veel invloed hebben op de koers en praktische invulling.

Uitgestoken hand
De toekomst is digitaal en daar lijken ook de formerende partijen van overtuigd te zijn. Als DINL staan we altijd klaar om te vertellen hoe het zit, en om samen met politiek en openbaar bestuur de gezamenlijke ambities te realiseren. Dat zullen we blijven doen, met uitgestoken hand!

Beeld: ©Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...