DINL Update: DINL bij Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op donderdag 18 april vond voor onze sector belangrijke vergadering plaats: het Rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie bij de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Michiel Steltman was er aanwezig namens DINL. Zijn boodschap was heel simpel. Willen we het Nederlandse verdienmodel overeind houden, dan moet de politiek prioriteit geven aan de digitale infrastructuur door het onderwerp hoger op de agenda te zetten, en moet de Kamer het kabinet vragen om ook geld beschikbaar te maken.

Hulpvraag

Bij het gesprek waren Kamerleden van de formerende partijen en een kamerlid van PvdA-GroenLinks aanwezig. Steltman viel met de deur in huis met een hulpvraag. De politiek móet prioriteit geven aan de voorwaarden voor de economie en moet ook geld vrijmaken om knelpunten in de digitale infrastructuur aan te pakken. Gebeurt dat niet, dan verliezen we de regie over faciliteiten die vitaal zijn voor de economie, verliezen we onze koppositie als digitale hub en geven we essentiële voorwaarden voor het toekomstige verdienmodel van de BV Nederland uit handen. Voor bijna alles zullen we dan afhankelijk zijn van techreuzen en van andere landen.

Bekijk het Rondetafelgesprek

Bekijk hier de video van het Rondetafelgesprek. De bijdrage van Michiel Steltman is te beluisteren vanaf 1:11. De position paper van DINL is te vinden op de webpagina van het Rondetafelgesprek.

De politiek wil het graag aan de markt overlaten, maar dat is hier niet langer helemaal mogelijk, onderstreepte Steltman. De aanleg van bijvoorbeeld zeekabels is zelfs voor onze grootste organisaties een maatje te groot. Het gaat bovendien om een nationaal belang dat niet altijd 100% synchroon loopt met bedrijfsbelangen. De investeringen zijn ook nog eens in het belang van alle Nederlanders. Digitale infrastructuur is vitale infrastructuur, net als het wegennet.

Noodzakelijke investeringen

Steltman maakte de wensen van de sector concreet voor de politici. Er is 80 miljoen euro nodig om Nederland en de Antillen van eigen zeekabels te voorzien. Dat lijkt veel, maar het is even duur als de aanleg van een paar kilometer snelweg. Daarnaast zouden we met 500 miljoen kunnen zorgen dat we AI-faciliteiten in eigen beheer kunnen aanbieden. Dat is een grote investering, maar is een schijntje vergeleken met de honderden miljarden die de techreuzen hieraan spenderen. En de inkomsten die eruit voort zullen vloeien, komen in Nederland terecht en zullen vele malen groter zijn dan de investering.

Tot slot riep Steltman nog maar eens op om te stoppen met het bashen van datacenters. Ook die hebben we nodig voor onze digitale economie en om aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse bedrijven en investeerders.

Persaandacht voor ons pleidooi

Het was een goed Rondetafelgesprek voor de digitale sector. Ook organisaties als DCC, DDA, KPN en AMS-IX brachten belangrijke punten in. De organisaties vulden elkaar goed aan bij de onderwerpen die werden besproken. Het natuurlijk te hopendat het pleidooi van DINL ook de formatietafel bereikt. Het gaat per slot van rekening om de toekomst van alle Nederlanders en regeren is vooruitzien. De digitale economie zal voor een aanzienlijk deel het geld van de toekomstige overheidsbegrotingen binnenbrengen. Het kan niet zo zijn dat als de sector specifieke zorgen agendeert, de politiek niets doet en desondanks verwacht dat het wel goed zal komen.

Op donderdag 8 maart verscheen er een artikel van Sandra Olsthoorn over in het FD: ‘Positie van Nederland als knooppunt wereldwijde digitale infrastructuur in gevaar’. En vrijdag 9 maart was het hoofdredactionele commentaar in dezelfde krant: ‘Topsnelheid op digitale snelweg is van landsbelang’.
We zullen in de komende periode deze kwestie onder de aandacht van de politiek en de media houden.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL_digitaal_kamerlid_van_het_jaar
Den Haag, 17 november 2023 – Barbara Kathmann is tijdens het 25e ECP Jaarfestival uitgeroepen tot het Meest Digibewuste Kamerlid...