Voortgang project Kindveilig Internet

De kritische geluiden over ongewenste of onrechtmatige praktijken op het internet nemen toe. In de media en in de Tweede Kamer ging het voor het reces over nepnieuws, haatzaaierij, de toename van kinderporno dat vanuit Nederland op internet wordt verspreid en over DDoS als gevolg van het IoT.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie & Veiligheid stuurde in februari een brief naar de Tweede Kamer waarin hij stevige maatregelen aankondigt voor de bestrijding van kinderporno, de meest weerzinwekkende vorm van abuse. Overheid, internetbedrijven, Justitie, OM en politie gaan samenwerken in het actieprogramma Kindveilig Internet. Die privaat-publieke aanpak is de juiste weg om de knelpunten weg te nemen. De eerste succesvolle ronde tafel over dit onderwerp heeft al geleid tot concrete voorstellen. Stichting DINL werkt samen met de betrokkenen aan een aanpak om misbruik steviger aan te pakken. De plannen omvatten onder andere een nieuwe code of conduct “Abuse bestrijding”, ontwikkeld door onder andere DHPA, ISPConnect en andere partijen binnen het PIV (Platform Internet Veiligheid). De gedragscode zet in op een pro-actieve houding. Dat kan bedrijven die bewust werk willen maken van schone netwerken helpen om zich te onderscheiden naar hun klanten. Er komt een addendum bij de gedragscode notice and takedown dat specifiek inzet op de aanpak van kinderporno.

Ook de overheid gaat haar bijdragen intensiveren. Dat gaat ook om geld, onder andere het EOKM (meldpunt Kinderporno) doet uitstekend werk maar heeft elk jaar zorgen over haar financiering. Daarnaast zou de overheid andere initiatieven voor detectie en beoordeling moeten steunen. Overheid en bedrijven willen samen een netwerk inrichten voor uitwisselen van gestandaardiseerde abuse meldingen. Dat verhoogt de snelheid en de efficiency. Ook de informatieuitwisseling met het buitenland kan beter. Rechtshulpverzoeken nemen maanden in beslag, terwijl actie binnen minuten nodig is. En last but not least gaat de overheid nu werk maken met oplossingen om de rotte appels stevig aan te kunnen pakken.

In het najaar zullen de eerste resultaten van die plannen gaan volgen. Op de One Conference, op woensdag 3 oktober en het ECP jaarcongres zullen de aankondigingen en plannen verder worden toegelicht

Zie ook dit artikel voor meer achtergrondinformatie over de bestrijding van online abuse.

Zoeken
Related
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Uitnodiging-2
Op 22 november vindt in perscentrum Nieuwspoort het Nationale Debat over Digitalisering plaats.
nieuws
digitale-sector
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...