Hashdatabase voor effectieve aanpak kinderporno

Bijgestaan door zijn deelnemers maakt DINL zich sterk voor de aanpak van misbruik en onrechtmatige content. Met die aanpak is eind juli een flinke stap voorwaarts gemaakt met de officiële introductie van een hashdatabase voor de bestrijding van kinderpornografie. Michiel Steltman, directeur van DINL, sprak tijdens deze gelegenheid met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de stappen die gezamenlijk zijn gezet en ook over de noodzaak van een verenigd optreden tegen onrechtmatige content.

Privaat-publieke samenwerking 

Ondanks actieve inzet van de sector staat er nog steeds veel kinderpornografie op Nederlandse servers. Een privaat-publieke coalitie van partijen betrokken bij de bestrijding van dergelijke onrechtmatige content kwam recent tot een oplossing met vier pijlers. Deze pijlers bestaan uit het gericht in kaart brengen van de plekken waar kinderpornografie het meest wordt aangetroffen, een code of conduct waarmee partijen zich verplichten om snel en adequaat op meldingen van het Expertisebureau Online Kindermisbruik te reageren, ondersteunende juridische maatregelen en ten slotte een technische oplossing: de hashdatabase. Deze database met digitale voetafdrukken (hashes) van kinderpornografisch beeldmateriaal wordt binnenkort in gebruik genomen. Met deze oplossing kunnen providers hun klanten ondersteunen bij het voorkomen en snel verwijderen van kinderpornografie op hun servers en sites. 

Gerichte aanpak

DINL juicht deze ontwikkeling toe en is enthousiast over de samenwerking met de overheid op dit gebied.  Naar onze stellige overtuiging is intensieve privaat-publieke samenwerking, inclusief operationele aspecten, een essentiële voorwaarde voor zowel de bestrijding van online criminaliteit als voor het verbeteren van de digitale weerbaarheid. Noch de overheid, noch het bedrijfsleven kan de digitale problemen alleen oplossen. Daarom werkt DINL graag samen met politie en Justitie. Door gebruik van technologie en daadkrachtig gezamenlijk optreden kunnen we kinderpornografie en andere verwerpelijke vormen van cybercriminaliteit verminderen.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...