Actiepunten Kindveilig Internet vastgesteld

Er is vrijwel geen vorm van internet criminaliteit die zoveel afkeer oproept als kinderporno. Het is frustrerend dat dit beeldmateriaal zo veel wordt verspreid via Nederlandse infrastructuur en moeilijk te bestrijden valt. Vorig jaar heeft de Tweede Kamer aan minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus gevraagd de aanpak van online kinderporno te intensiveren. Het ministerie is daarop gestart met het project Kindveilig Internet. Uiteraard hebben DINL en enkele van haar deelnemers de uitnodiging van de minister om samen met andere bedrijven en platforms, politie, OM, en uiteraard het EOKM (Meldpunt Kinderporno) – mee te denken over die aanpak, aangenomen.

Eind vorig jaar zijn 4 actielijnen uitgedacht die moeten bijdragen aan vermindering van het probleem:

  • Ten eerste is het nodig om beter in kaart te krijgen waar het probleem zit, zodat we gerichter kunnen ingrijpen. TuDelft is een onderzoek gestart naar de precieze omvang van het probleem. Waar komt dit materiaal voor? Welke partijen hebben er vaker mee te maken dan anderen? Belangrijk is de reactiesnelheid van providers, en of er duidelijke patronen en bronnen te zien zijn.
  • Ten tweede stelt de politie een database ter beschikking met hashes: digitale vingerafdrukken van bekende foto’s en video’s. Providers en platforms die regelmatig te maken hebben met beeldmateriaal van kindermisbruik op hun servers kunnen deze database gericht inzetten voor het scannen van bestanden, vergelijkbaar met het scannen op virussen.
  • Ten derde hebben we als sector de gedragscode Notice en takedown (NTD) een update gegeven. Waar normaal gesproken meldingen eerst worden onderzocht, is nu afgesproken dat meldingen van het EOKM direct worden verwerkt en tot een takedown leiden. Dat kan ook niet anders omdat het bekijken van zulk beeldmateriaal strafbaar is, en dus voor providers niet mogelijk is. Alleen voor het EOKM is een uitzondering gemaakt.
  • Als laatste onderzoekt het ministerie naar handhavingsinstrumenten. Als duidelijk is dat bepaalde partijen zich niet houden aan de afspraken in de NTD, slecht of niet reageren op meldingen van het EOKM, of wanneer duidelijk is dat zij meewerken aan het faciliteren van zulke content, dan moet er ook een mogelijkheid zijn om dit stevig aan te pakken.

Zelf bijdragen aan een Kindveilig Internet
In februari behandelt de tweede kamer de voortgang op dit project. Wij zijn er trots op dat we als sector kunnen bijdragen aan deze vorm tegen misbruik.

We doen als sector een oproep aan alle bedrijven om zich beter te verdiepen in wat er in hun netwerken gebeurt. Brancheorganisaties ISPConnect en DHPA hebben in samenwerking met onder andere de Vereniging van Registrars (VvR), ECP, overheid, TU Delft, de Nederlandse Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP), SIDN, DINL en vele anderen een code of conduct voor abuse gepubliceerd om Nederlandse netwerken en servers schoon en veilig te houden. Deze gedragscode staat hier.

Ook BIT.nl heeft een handreiking gemaakt: Internet Schoon. En de NBIP is gestart met abuseportal.nl, op dit platform zijn feeds beschikbaar met abuse informatie en de performance op het gebied van abusebestrijding van alle netwerken in Nederland. Daarnaast zijn er bronnen en feeds beschikbaar bij de Abuse-Hub, een initiatief van de vereniging Abuse Ix.

Laten we samen gaan voor een Kindveilig Internet!

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
DINL_Den_Haag
Excellenties, Wij hebben met grote belangstelling kennis genomen van uw Kamerbrief “Hoofdlijnen beleid voor digitalisering”, en willen onze reactie op...