Diversiteit en arbeidsmarkt

Een belangrijk element in de verbetering van de arbeidsmarkt in de sector is het stimuleren van diversiteit. Iedereen die in de sector aan de slag wil, moet zich welkom voelen en een veilige werkomgeving hebben.

Diversiteit is niet alleen belangrijk vanuit algemeen maatschappelijk oogpunt maar ook om praktische redenen. Ten eerste is op zowel de korte als lange termijn de behoefte aan goed geschoold personeel groot. Het is gezien deze situatie niet uit te leggen dat een groot deel van het arbeidspotentieel geen carrière in de sector overweegt vanwege vooroordelen. Daarbij laten diverse onderzoeken zien dat diversiteit in de opbouw van het personeelsbestand de innovatie, creativiteit en productiviteit ten goede komt. Grote online ondernemingen als Google zetten daarom sterk in op diversiteit.

DINL roept haar achterban op om hier werk van te maken. Daarnaast roept DINL stakeholders uit het onderwijs en maatschappij op om de interesse voor een carrière technisch-inhoudelijke beroepen aan te wakkeren bij alle kinderen, ongeacht geslacht of afkomst. En daarbij met name bewust te zijn van de subtiele signalen die op cruciale momenten worden gegeven aan meisjes en die een technische carrière voor hen in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld doordat traditionele rolverdelingen (onbewust) worden opgedrongen.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Cloud IT Academy
We lezen in de media met regelmaat over de tekorten aan geschoolde technici. Ook in de sector digitale infrastructuur hebben...
nieuws
Tekort-technici-onderwijs-ICT
Om het tekort aan technici op te lossen, moeten we eerst eens kritisch naar onszelf kijken. Het bedrijfsleven schreeuwt om...
nieuws
Permanente educatie
De afgelopen maanden zien we alarmerende cijfers over het tekort aan personeel in de ICT- en online-sector. Tussen 2017 en...
nieuws
Cloud IT Academy
In de nieuwe duale opleiding System Network & Cloud Engineering van de HU studeren leerlingen voor hun bachelor en werken...
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
De journalisten van Follow the Money verstuurden namens bewindspersonen nep-mails (spoofing) naar Kamerleden. Media brachten het als groot veiligheidsincident, maar er is...
nieuws
Rotterdam
Negen samenwerkingsverbanden tussen MBO-scholen en bedrijven ontvangen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren....
nieuws
Codepact_oproep
Kinderen in Nederland krijgen nu niet die vaardigheden mee die zij nodig hebben om zich straks als professional, als burger...
nieuws
future-skills-dinl-nb
Op 9 februari jl. vond bij BIT-MeetMe in Ede het evenement “Future skills for the digital economy” plaats op initiatief...
nieuws
future-skills-dinl-nb
Leidschendam, 13 januari 2017 – Als het tekort aan IT’ers met de juiste vaardigheden niet snel wordt aangepakt, komt de...
nieuws
Stichting-DINL-ondertekent-convenant-voor-Techniek-College-Rotterdam
Op 1 oktober j.l. is in het innovatiecentrum van RDM Rotterdam een convenant getekend voor de oprichting van het Techniek...