Ontwikkelingen rondom de Cloud IT Academy

We lezen in de media met regelmaat over de tekorten aan geschoolde technici. Ook in de sector digitale infrastructuur hebben ondernemers grote moeite om vacatures op HBO niveau vervuld te krijgen. Diverse programma’s van overheid en industrie zetten in op de verbetering van de instroom in het onderwijs. Dat is te prijzen, maar die maatregelen zullen pas op de langere termijn concrete resultaten opleveren, en zo lang kunnen ondernemers niet wachten. In september 2017 hebben een aantal bedrijven onder leiding van projectleider Marcel Schilders daarom de handen ineen geslagen om iets te gaan doen aan dat oplopende tekort aan geschoolde technici. Het resultaat van die samenwerking is de stichting Cloud IT Academy. Diverse onderwijsinstellingen, branche organisaties en cloud- en hostingproviders haakten aan met als doel een Duale HBO opleiding te creëren die beter is toegesneden op de concrete vraag uit de arbeidsmarkt, en die direct resultaten oplevert.

Samen met de Hogeschool Utrecht is de eerste duale HBO opleiding System Network and Cloud Engineering ontwikkeld die in september 2018 van start gaat. De opleiding is toegankelijk voor iedereen met een HAVO, VWO of MBO-4 diploma. De aangesloten bedrijven verplichten zich om studenten die aan de opleiding beginnen gedurende de hele studie een betaalde leerwerkplek te bieden. Er is een wervingswebsite gelanceerd: jobinthecloud.nl.  Bij 13 ROC’s op 18 locaties is voorlichting gegeven aan MBO niveau 4 ICT  studenten. De 13 deelnemende ROC’s zijn Techniek College Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam, ROC A12, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Regio College, Horzion College, ROC Kop Noord-Holland, Koning Willem I College, Radius College, ROC Tilburg, Rijnland College, Nova College.

Verwachtingen overtroffen
Inmiddels zijn de verwachtingen ruim overtroffen. 32 bedrijven hebben zich aangemeld en wekelijks tonen nieuwe bedrijven interesse. Van de vele studenten die zich hebben aangemeld zijn er 70 geselecteerd en al 27 van hen hebben inmiddels een plek verworven bij een van de deelnemende bedrijven. De kwaliteit is hoog, wat de deelnemende bedrijven aangenaam heeft verrast. Ook de deelnemende ROC’s zijn erg enthousiast zijn over dit duale opleidingsaanbod voor studenten. Ze denken dat dit erg goed past bij een belangrijk deel van de studentenpopulatie, wat blijkt uit het flinke aantal aanmeldingen.

Start opleiding
De duale opleiding System Network Cloud Engineering start in september ’18 bij Hogeschool Utrecht met minimaal 50 studenten. Met de deelnemende bedrijven investeert Cloud IT Academy het komend schooljaar in een persoonlijk ontwikkelprogramma voor studenten. Ook wordt samen met de bedrijven en Hogeschool Utrecht een programma uitgevoerd om het opleiden in de praktijk van de bedrijven te professionaliseren.

We zijn er trots op dat we als sector, specifiek ook met DINL deelnemers ISPConnect, DHPA en DDA, een bijdrage kunnen leveren aan de mogelijkheid voor MBO IT studenten om een baan combineren met een HBO opleiding! Zo leveren we ook zelf een bijdrage aan de tekorten van IT werknemers op HBO niveau.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...