Category: Diversiteit en arbeidsmarkt

Cloud IT Academy
We lezen in de media met regelmaat over de tekorten aan geschoolde technici. Ook in de sector digitale infrastructuur hebben...
Tekort-technici-onderwijs-ICT
Om het tekort aan technici op te lossen, moeten we eerst eens kritisch naar onszelf kijken. Het bedrijfsleven schreeuwt om...
Permanente educatie
De afgelopen maanden zien we alarmerende cijfers over het tekort aan personeel in de ICT- en online-sector. Tussen 2017 en...
Cloud IT Academy
In de nieuwe duale opleiding System Network & Cloud Engineering van de HU studeren leerlingen voor hun bachelor en werken...
Den Haag Hofvijver Binnehof
De journalisten van Follow the Money verstuurden namens bewindspersonen nep-mails (spoofing) naar Kamerleden. Media brachten het als groot veiligheidsincident, maar er is...
Rotterdam
Negen samenwerkingsverbanden tussen MBO-scholen en bedrijven ontvangen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren....