Toekenning subsidie Cloud Engineering Rotterdam zorgt voor vernieuwing onderwijs

Negen samenwerkingsverbanden tussen MBO-scholen en bedrijven ontvangen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Een bijdrage is toegekend aan het Albeda College, als penvoerder van de samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam van Albeda en Zadkine, met een practoraat Cloud Engineering Rotterdam.

Digitale technologie is onmisbaar voor de Nederlandse economie. Ondanks de digitalisering en het grote aantal IT-innovaties, is het toenemende personeelstekort in de Nederlandse IT-sector opvallend te noemen. Mede om die reden is Cloud Engineering Rotterdam een samenwerking aangegaan met verschillende bedrijven in de cloud- en datacentersector in de regio Rotterdam. Deze samenwerkingen zorgen voor een nieuwe lichting geschoolde medewerkers en een nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Minister Bussemaker over het RIF: “We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het MBO innovatief en wendbaar te maken. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat, anders dan critici stellen, de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt.”

Stichting DINL is al vanaf het begin betrokken bij Cloud Engineering Rotterdam. Als koepelorganisatie zet zij zich, samen met de deelnemende organisaties ISPConnect, DHPA en Dutch Data Center Association, in voor een betere aansluiting tussen het IT-onderwijs en het bedrijfsleven. Simon Besteman, directeur ISPConnect & portfoliohouder onderwijs DINL: “Stichting DINL ziet grote kansen voor het MBO. Juist daar moet de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en de doorstroom naar het HBO verbeteren. Alleen op die manier kan de toenemende vraag naar specialisten op termijn worden ingevuld”.

Cloud Engineering Rotterdam zal tevens samenwerken met stichting Cloud IT Academy, waar Stichting DINL de initiatiefnemer van is. “Deze duale HBO-opleiding kijkt in de regio Rotterdam naar doorgroeikansen voor MBO-studenten en werft actief stageplaatsen voor het initiatief” aldus Besteman.

Stichting DINL verheugt zich op de samenwerking en zal zich samen met haar deelnemers de komende vier jaar blijvend inzetten om banen te creëren voor MBO-studenten in de cloud- en datacentersector.

Zoeken
Related
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Uitnodiging-2
Op 22 november vindt in perscentrum Nieuwspoort het Nationale Debat over Digitalisering plaats.
nieuws
digitale-sector
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...