Stichting DINL ondertekent convenant voor Techniek College Rotterdam

Op 1 oktober j.l. is in het innovatiecentrum van RDM Rotterdam een convenant getekend voor de oprichting van het Techniek College Rotterdam, een samenwerkingsschool op het gebied van techniek van de Rotterdamse ROC’s Albeda en Zadkine. Het convenant is een afspraak tussen de ROC’s Albeda en Zadkine, onderwijsminister Jet Bussemaker, onderwijswethouder Hugo de Jonge en zeven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waaronder Stichting DINL 

Het Techniek College Rotterdam is een nieuwe mbo-school waarin de technische opleidingen van Albeda en Zadkine worden gebundeld. Door een samenwerkingsschool op te richten willen de ROC’s een herkenbare techniekschool opzetten in de regio Rotterdam – Rijnmond. Leerlingen kunnen vanaf 1 augustus 2016 op de nieuwe school terecht. In het Techniek College Rotterdam zijn de volgende opleidingen ondergebracht:

  • Mobiliteit;
  • Energie, maintenance, laboratorium- en procestechnologie;
  • Bouw, installatie en civiele techniek;
  • Maakindustrie en systeemautomatisering;
  • Informatie- en communicatietechnologie.

Opleidingen die inspelen op behoeften van bedrijven
Het aantal techniekstudenten is in Rotterdam net als in de rest van Nederland flink teruggelopen. Het is voor het bedrijfsleven een uitdaging goed opgeleid personeel aan te trekken. Bedrijven in de regio hebben behoefte aan opleidingen die rekening houden met de snel veranderende behoefte van het bedrijfsleven, zodat leerlingen die van school komen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Het Techniek College Rotterdam gaat deze opleidingen aanbieden.

Stichting DINL is van mening dat samenwerking tussen de publieke en private sector de juiste weg is om het onderwijs in Nederland te vernieuwen en te zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. “Het convenant legt de focus op techniekonderwijs voor de toekomst, wat perfect aansluit bij de doelstellingen van de leden van DINL”, zegt Michiel Eielts, bestuurslid van DINL. Met de ondertekening van het convenant benadrukt DINL het belang van goed opgeleid technisch personeel.

Leerlingen kansen bieden op de arbeidsmarkt
De opleidingen van de nieuwe samenwerkingsschool bieden leerlingen goede kansen om na het behalen van hun mbo-diploma aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt en geeft leerlingen de mogelijkheid via het mbo door te stromen naar het hoger technisch onderwijs. Dit is niet alleen goed het bedrijfsleven en de economie van zowel Rotterdam als de regio, maar helpt ook bij het bestrijden van de (jeugd)werkloosheid en het verhogen van het lage opleidingspeil in kwetsbare Rotterdamse wijken.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...