DINL Update: cybersecurity en zeekabels

DINL verstuurt sinds kort DINL Update, een overzicht van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de hoogte. Abonneren op deze e-mailnieuwsbrief kan hier. Hieronder lees je de highlights van het eerste nummer.

NISDUC: vragen bij uitvoering NIS2

Op 25 en 26 april nam ik namens de Online Trust Coalitie deel aan de tweede NISDUC-conferentie in Brussel. Dit was op uitnodiging van de RDI. Onderwerp was de NIS2-richtlijn voor cybersecurity van de EU. Op de conferentie merkte ik een schokeffect over de omvang van de uitvoering van NIS2. Er is veel nagedacht over de juridische uitwerking, maar niet over de concrete uitvoering. Mijn inbreng was dan ook: kijk eerst naar de techniek en naar de praktijk. En maak daar ook budget voor vrij. Met die werkwijze ‒ zo betoogde ik als panellid ‒ kan NIS2 inderdaad zorgen voor weerbaarheid tegen cyberrisico’s.

EU bemoeilijkt Nederlandse succesaanpak CSEM

Nederland is sinds enkele jaren buitengewoon succesvol in de bestrijding van CSEM (Child Sexual Exploitation Material, oftewel kinderporno). Het aanbod is met 93 procent afgenomen en aangetroffen materiaal gaat zeer snel offline. Maar nieuwe Europese wetgeving dreigt de Nederlandse succesaanpak te bemoeilijken. De EU zet in op een verplichting voor álle providers om actief te monitoren op kinderporno. Zo’n brede, generieke oplossing doet afbreuk aan de gerichte Nederlandse aanpak. En dat zal juist weer kansen scheppen voor het verspreiden van kinderporno. Dit is voor DINL een belangrijk dossier. We blijven pleiten voor de Nederlandse privaat-publieke, praktijkgerichte en daardoor succesvolle bestrijding van CSEM.

Succes van DINL: voortgang op zeekabels

Positief nieuws. DINL heeft jarenlang gelobbyd voor nieuwe intercontinentale zeekabels. Deze digitale handelsroutes zijn essentieel voor de concurrentiepositie van Nederland. Wij riepen de politiek en de minister van Economische Zaken en Klimaat op om hiervoor de regie te nemen. EZK is daar nu voortvarend mee aan de gang gegaan. Daarmee is het vormen van consortia om de kabels aan te leggen een stap dichterbij gekomen. Concrete afspraken en resultaten worden nog dit jaar verwacht.

Tempoversnelling nationale cybersecurity nodig

De ontwikkeling van een landelijk stelsel voor informatiedeling voor cybersecurity verloopt moeizaam. Ik steek er momenteel veel tijd in om dit proces vlot te trekken. Dit is een ingewikkeld dossier. Er is veel onderlinge samenhang tussen securitytrajecten, zoals het gevraagd en ongevraagd informeren over kwetsbaarheden (Slachtoffernotificatie), Clean Networks (van NBIP), de Hosting Benchmark en Bad Hosting. Een ander voorbeeld is de uitwerking van de DSA, onder andere in het project PrOCoM. Voor al deze trajecten is vaak dezelfde informatie nodig uit publieke (en soms andere) bronnen. De overheid (NCSC?DTC) heeft het monopolie op het ontvangen van zulke informatie uit publieke bronnen, maar kan die nog niet verwerken of doorzetten. Hier probeer ik met DINL – en vanuit verschillende trajecten en coalities zoals het AAN – al jaren beweging in te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Ons motto is: de aanhouder wint.

Europees securityschema moet er komen

Een Europees schema voor het certificeren van cybersecurity is al een aantal jaar in voorbereiding. Het is cruciaal dat dit er komt, maar de onderhandelingen erover verlopen stroef. Bij dit dossier ben ik actief betrokken als kernteamlid van de Online Trustcoalitie. Ik trek daarbij op met EZ en de Rijkinspectie Digitale Infrastructuur. Het probleem is een eis van Frankrijk. Die maakt het moeilijk ‒ zoniet onmogelijk ‒ om niet-Europese cloudaanbieders of datacenters te gebruiken, voor toepassingen die een hoog niveau van veiligheid vragen. Het Franse standpunt wel begrijpelijk, maar in de uitvoering (nog) niet realistisch. Inmiddels hebben de Scandinavische landen en Tsjechië zich achter het Nederlandse standpunt geschaard. Achter de schermen wordt er druk gewerkt en gesproken over een uitweg. Een standaardschema dat werking heeft in de gehele EU, is enorm belangrijk. Er moet dus een oplossing of compromis komen.

In april sprak ik op FIC-conferentie in Lille over dit onderwerp:

Abonneer je op de DINL Update!

MDINL verstuurt sinds kort DINL Update, een overzicht van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de hoogte.

Zoeken
Related
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL_digitaal_kamerlid_van_het_jaar
Den Haag, 17 november 2023 – Barbara Kathmann is tijdens het 25e ECP Jaarfestival uitgeroepen tot het Meest Digibewuste Kamerlid...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...