Zeekabels

De positie van Nederland als internationaal digitaal knooppunt is sterk afhankelijk van het aanlanden van intercontinentale zeekabels voor datacommunicatie. Nederland heeft in het verleden een sterke positie opgebouwd op dit gebied, maar dreigt die te verliezen als niet snel actie wordt ondernomen.

Intercontinentale verbindingen, waaronder zeekabels, zijn digitale handelsroutes en essentieel voor een florerende en souvereine digitale economie. Zeekabels vragen vanwege de omvang en tijdsduur van projecten om ze aan te leggen om een langetermijnvisie, vroege beleidsvorming en een meerjarige planning. Zo zijn de gespecialiseerde schepen die zeekabels aanleggen al volgeboekt tot 2025.

Steeds meer landen zien dat zeekabels niet alleen een kwestie zijn van marktwerking, waarbij vraag en aanbod van intercontinentale netwerkcapaciteit zichzelf reguleren: het gaat ook om de nationale concurrentiepositie in de internationale digitale economie. Omdat het om een groter belang gaat dan slechts internet-bandbreedte ontstaan elders initiatieven waarbij de overheden private partijen ook financieel ondersteunen wanneer ze willen participeren in intercontinentale zeekabelconsortia. Ook bij regelgeving en coördinatie hebben die overheden een rol. In Nederland ontbreekt het hieraan.

Overheden in andere EU-landen zijn momenteel zeer actief in het binnenhalen van nieuwe zeekabels met als doel ook datahubs en het hele ecosysteem daaromheen te kunnen opbouwen of versterken. UK, Spanje (Bilbao), Frankrijk (Bordeaux, Marseille), en de Scandinavische landen (Noorwegen, Denemarken) voeren een proactief zeekabelbeleid. Ook China roert zich en legde onlangs een nieuwe snelle, rechtstreekse verbinding over land aan tussen China en Frankfurt.

Om op gelijk niveau te kunnen meespelen moet ook de Nederlandse overheid zich actief gaan bewegen in dit speelveld. Door internationaal aan te haken bij grote congressen om een goed netwerk te vormen, knelpunten weg te nemen en actief in te zetten op nieuwe verbindingen. Door regie te nemen kan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kleinere spelers stimuleren om toch mee te investeren in nieuwe verbindingen om de businesscase rond te krijgen. Met een sterk cluster van datacenters en het wereldknooppunt AMS-IX heeft Nederland iets te bieden, en te beschermen. De Nederlandse overheid moet daarom in de volle breedte inzetten op initiatie en coördinatie van nieuwe projecten in samenwerking met de sector. Het is tenslotte haar eigen ambitie om van Nederland blijvend een internationale digitale koploper te maken.

Lees ook de position paper over zeekabels

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Michiel Steltman bezoekt informateur 28 mei 2021
Als onderdeel van de kabinetsformatie ontving informateur Mariëtte Hamer voor het thema digitalisering op vrijdag 28 mei 2021 verschillende vertegenwoordigers...
nieuws
Martijn Niessen van Ynvolve
Ynvolve is al sinds 2006 actief als system integrator voor Managed Services Providers (MSP’s) in meerdere Europese landen en voor...