Nederland digitaal koploper

In de nationale digitaliseringsstrategie (NDS) die het kabinet-Rutte III in 2018 publiceerde, alsook in de tweede versie die in 2020 gepresenteerd werd, spreekt het kabinet de ambitie uit om van Nederland internationaal digitale koploper te maken. Om dat te bereiken, is echter daadkracht en toewijding van de overheid nodig.

Er moet kabinetsbeleid komen, in samenspraak met de sector, dat concreet invulling geeft aan de kabinetsambitie dat Nederland nummer één (‘koploper’) wordt en blijft in Europa. De positie van Nederland als centraal, soeverein, digitaal knooppunt voor datadistributie moet worden versterkt en uitgebouwd. Daarmee wordt en blijft Nederland de Europese vestigingsplaats voor aanbieders van digitale online-diensten en techbedrijven. Het gaat om niets minder dan het creëren van hoogwaardige banen en om onze toekomstige internationale concurrentiepositie.

Het kabinet moet met een nationale digitale groeistrategie komen voor de digitale infrastructuur-sector, inclusief een investeringsagenda. Niet alleen om de genoemde internationale kabinetsambities waar te maken, maar ook met expliciete aandacht en prioriteiten voor de regio’s. Nationale groeimogelijkheden voor de sector dienen gestimuleerd te worden, want inmiddels is het veilig, continu en schaalbaar functioneren van de Nederlandse digitale infrastructuur voor bedrijfsleven, overheid en non-profit sector onmisbaar voor een normale bedrijfsvoering. De sector digitale infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de economische groei en innovatie in nagenoeg alle andere sectoren.

Er moet landelijke regie komen met betrekking tot vestigingslocaties voor datacenters, en er moet op toe gezien worden dat tijdig benodigde capaciteit beschikbaar komt als het gaat om lokale elektriciteitsvoorziening ten behoeve van (aan te leggen) digitale infrastructuur.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
Michiel Steltman bezoekt informateur 28 mei 2021
Als onderdeel van de kabinetsformatie ontving informateur Mariëtte Hamer voor het thema digitalisering op vrijdag 28 mei 2021 verschillende vertegenwoordigers...
nieuws
Martijn Niessen van Ynvolve
Ynvolve is al sinds 2006 actief als system integrator voor Managed Services Providers (MSP’s) in meerdere Europese landen en voor...
nieuws
Michiel Steltman
De coronacrisis stelt Nederland op de proef. Het verloop is onzeker en door de forse maar verstandige overheidsmaatregelen is het...
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
Huidige aanpak mist aandacht voor knelpunten en regie
nieuws
Michiel Steltman
Meer dan negentig procent van de bedrijven in Nederland maakt al gebruik van een clouddienst, en de cloud is dan...
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
Het kabinet-Rutte III heeft nog altijd onvoldoende aandacht voor het belang van de digitale infrastructuur voor digitalisering en de knelpunten...
nieuws
DINL bedankt
Van kabinet tot gemeenteraden is er steeds meer aandacht voor digitalisering. Overheidsstukken spreken vol trots over de hoge kwaliteit van...
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
De vermeende spionagegevoeligheid van apparatuur van bepaalde Chinese fabrikanten van telecomapparatuur blijft de aandacht houden. Een meerderheid van de Tweede...
nieuws
Podcast-connectiviteit-DINL
Begin juli werd het actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd door het kabinet-Rutte III. Er werd lang uit gekeken naar dit plan,...
nieuws
Rabobank
De toekomstverwachtingen voor de IT-sector zijn positief zo blijkt uit de ICT update van de Rabobank. Na een sterk 2017...