DINL kijkt terug op een succesvol 2019

2019 was een bewogen jaar voor Stichting DINL, in positieve zin.

Met het einde van het jaar in zicht kijken we terug op een bijzonder productief 2019. Zoals u kunt lezen in ons jaarverslag, hebben we veel bereikt als coalitie van organisaties in de digitale infrastructuur sector. De behoefte aan een onafhankelijk geluid uit de nieuwe digitale economie is sterk. Met onze inzet om die behoefte invulling te geven heeft DINL een vaste en stevige plek gekregen in Den Haag en in de media.

We worden gezien als een belangrijke en relevante partij. We worden herkend als een betrouwbare bron van kennis en kunde en een partij die op een zinvolle manier duiding geeft aan digitale ontwikkelingen. DINL zet zich in voor een gezonde, florerende digitale economie op basis van drie kernwaarden: een vrij, open en veilig internet, de neutrale rol van aanbieders van digitale infrastructuur, en een privaat-publieke aanpak van problemen in de digitale economie .

We brengen achtergronden en inzichten over het brede internet, en over de rol en het belang van het digital-first MKB. We geven voorlichting aan degenen die beleid maken en zetten ons in om onnodig vergaande wet- en regelgeving tegen te gaan. Dat alles met een uitgestoken hand naar politiek en overheid, met de bereidheid om mee te denken en te werken aan de uitdagingen in de digitale online economie. Dat alles wordt zeer gewaardeerd. Het publiek staat positief tegenover digitale ondernemers die zich hard maken voor een open en vrij internet en daar tegelijkertijd een eerlijke boterham mee willen verdienen.

Bekend aanspreekpunt voor overheid en politiek

DINL is een bekend aanspreekpunt in de Eerste en Tweede Kamer geworden, en heeft intensief contact met de ministeries van EZK en J&V. DINL zit aan tafel bij vele beleidsoverleggen waaronder het beraad Nederand digitaal, waar we samen met de andere landelijke partijen als VNO-NCW, FME en de SER de drie bewindspersonen bijstaan met advies en input uit de sector.  We zijn elke maand meermaals te vinden in nationale media. We zijn frequent gast bij expertsessies en ronde tafelgesprekken in de Tweede Kamer. We mochten recent 50 parlementariërs toespreken over de kansen van AI en de digitale economie in de Benelux assemblee in Luxemburg. Daarmee dragen onze meningen en input bij aan goed beleid, een sterke, veilige en betrouwbare Nederlandse digitale economie. En daar mogen we trots op zijn.

Voorlichting blijft noodzakelijk

Een blik op het afgelopen jaar laat ook zien waarom er continue behoefte is aan een partij als DINL.

Denk aan minister van Justitie Grapperhaus die steeds opnieuw encryptie wil verzwakken. De risicovolle ontwikkelingen in het minder zichtbare deel van het internet: te weinig aandacht voor internationale verbindingen zoals zeekabels en interconnects, waardoor de gunstige internationale positie van Nederland in gevaar kan komen. Een debat over cybersecurity waar slechts vier Kamerleden hun gezicht laten zien.

De privaat-publieke ontwikkelingen rond de aanpak van kinderporno en andere vormen van abuse en cybercrime. Hier speelt DINL een centrale rol door te zorgen dat er oplossingen komen waarin de juiste bedrijven worden aangesproken op datgene wat ze daadwerkelijk kunnen doen. We werken aan een scherper en positiever beeld over cloud: dat is de enabler van vrijwel alle moderne digitale ontwikkelingen zoals AI, en het IoT. We werken aan het realiseren van betere zekerheden voor afnemers en aanbieders van cloud, en aan de participatie van Nederland in het Europese Gaia-X project. We zetten ons in voor een rationeel geluid in de debatten over veiligheid en geopolitiek die een digitale component hebben. We staan achter de adoptie van internetstandaarden die het vertrouwen in online services vergroten. En zo zijn er tientallen andere activiteiten waar DINL zich voor inzet en waar DINL regelmatig het verschil in maakt.

In 2020 gaan we met volle energie verder op de ingezette weg. In Nederland en Brussel staan zo’n 20 reguleringsinitiatieven op stapel, ingestoken vanuit maatschappelijke en politieke zorgen, maar met potentiële neveneffecten die onze digitale economie en de bedrijven in de sector ernstig kunnen schaden. Goede en tijdige voorlichting kan het verschil maken tussen werkbare en effectieve, of onuitvoerbare en contraproductieve regels en beleid.

We zijn trots op wat we hebben bereikt en kijken uit naar een succesvol 2020. Hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 gewenst!

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...