Stichting DINL wenst u een gezond en voorspoedig 2017!

Met het einde van het jaar in aantocht kan Stichting Digitale Infrastructuur Nederland terugkijken op een geslaagd 2016. Het was het jaar waarin het begrip digitale mainport een stevige voet aan de grond heeft gekregen in politiek, bestuur, rapporten en de media. Stichting DINL is inmiddels vaste gesprekspartner van de rijksoverheid en het bedrijfsleven en heeft in die hoedanigheid een prominente positie verworven in het maatschappelijk middenveld.

Er valt echter nog veel te doen. Deze week stemde de Tweede Kamer in met de Wet Computercriminaliteit III, ook wel de terughackwet genoemd. Ondanks het feit dat Stichting DINL hier uitgebreid input op heeft geleverd en haar standpunt kenbaar heeft gemaakt via landelijke media, waarbij DINL letterlijk werd geciteerd tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer, kent het wetsvoorstel nog steeds elementen die schadelijk zijn voor de digitale mainport. Ook de voorgenomen nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijft wat betreft Stichting DINL een heet hangijzer. We zijn hierover direct in gesprek met Kamerleden, mede op hun eigen verzoek.

De missie van DINL is natuurlijk breder dan alleen wetgeving. Die missie zal in 2017 bestaan uit drie thema’s: de digitale mainport, vertrouwen (cybersecurity en online veiligheid) en onderwijs & digital skills. De ambitie is daarbij groot: we willen na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een passage over de digitale mainport in het nieuwe regeerakkoord. De Nederlandse digitale economie moet permanent op de agenda van het nieuwe kabinet komen te staan.

Maar eerst is het tijd voor reflectie. Wij willen onze deelnemers, partners en andere betrokken partijen en belangstellenden bedanken voor hun inspanningen en bijdragen in het afgelopen jaar. Alles wat we bereikt hebben is het resultaat van samenwerking, en daar mogen we trots op zijn. Een mooie aanleiding om tijdens de feestdagen tevreden terug te blikken, en wij hopen van harte dat dat ook voor u geldt!

De directie, het bestuur en het team van Stichting DINL wensen u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017!

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...