Ontwikkelingen rondom Europese wetgeving

De Europese Unie werkt aan verschillende wetsvoorstellen die in meer of mindere mate een impact hebben op de digitale infrastructuursector. DINL houdt deze ontwikkelingen scherp in de gaten en geeft met enige regelmaat een update.

Auteursrechtenrichtlijn

De vernieuwing van het auteursrecht voor de digitale economie is een flinke stap dichterbij gekomen. Op 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement de nieuwe auteursrechtenrichtlijn aangenomen. Op 15 april 2019 stemde de Raad van de Europese Unie formeel in met de richtlijn, waarna de EU-lidstaten twee jaar de tijd hebben voor de implementatie van de richtlijn.

Luister ook naar deze podcast over de auteursrechtrichtlijn in de praktijk

De meest besproken onderdelen van de richtlijn zijn artikelen 15 en 17 – voorheen artikelen 11 en 13. Artikel 15 is een linktaks, waarmee licenties worden vereist bij het overnemen van teksten van uitgevers. Artikel 17 zal in de praktijk neerkomen op een uploadfilter voor platforms. Met dit artikel wordt niet alleen de vrijheid van gebruikers beperkt, maar worden er vooral onevenredige eisen gesteld aan kleinere platforms om aan de wetgeving te voldoen.

De twee artikelen zijn in de ogen van DINL onrealistisch en bovendien disproportioneel. Met name kleinere bedrijven worden hard getroffen, omdat zij niet over de middelen en mankracht beschikken om deze maatregelen effectief na te leven. Uiteraard blijft DINL zich hard maken voor de belangen van de Nederlandse IT-sector, zodat beide artikelen op een zo gunstig mogelijke manier worden geïmplementeerd.

Terroristische content online

In Brussel wordt onderhandeld over een verordening die de verspreiding van online terroristische content moet tegengaan. Hoewel de definitieve wetgeving pas wordt aangenomen na de verkiezingen voor het nieuwe Europese Parlement, is DINL actief bezig met deze wetgeving vanwege de grote impact op hostingdiensten.

Vooropgezet staat DINL positief tegenover het doel van deze wetgeving, de aanpak van online terroristische content. De huidige wetteksten zijn echter dusdanig breed opgezet, dat veel online diensten onnodig worden geraakt.  Zo maakt DINL zich onder andere hard voor de positie van business-to-business hosting- en clouddiensten, welke logischerwijs niet snel worden gebruikt voor het online delen van terroristische content. Ook pleit DINL ervoor dat de eisen die aan hostingdiensten worden gesteld redelijk, billijk en doeltreffend moeten zijn.

Als belangenvertegenwoordiger voor de Nederlandse digitale infrastructuur zet DINL zich in voor een wettekst die zo min mogelijk onnodige negatieve bijwerkingen oplevert voor haar achterban. Daarom staan we momenteel in contact met beleidsmakers en Nederlandse Europarlementariërs over de noodzaak van een meer effectieve en doelgerichte wettekst. Alles om onnodige regeldruk voor organisaties gelieerd aan de digitale infrastructuur maximaal terug te dringen.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...