Ontwikkeling van de Downstream Digitale Infrastructuur in Nederland

Stichting DINL zet zich in voor het behoud en de uitbouw van de digitale infrastructuur in Nederland. Die digitale infrastructuur bestaat uit verbindingen, datacenters en andere faciliteiten die nodig zijn voor het leveren en gebruiken van digitale diensten en content. DINL maakt hierin een onderscheid tussen twee aspecten van deze infrastructuur: de upstream en de downstream kant.

De upstream kant bestaat uit verbindingen die voornamelijk noodzakelijk zijn voor grootschalig aanbod van diensten, dat wil zeggen de lijnen van en naar datacenters en grote aanbieders onderling. Het gaat bijvoorbeeld om de glasvezelverbindingen van carriers, onderzeese kabels, nationale en internationale bulk verbindingen van en naar internet exchanges, datacenters en mobiele netwerken. Deze infrastructuur is in Nederland sterk ontwikkeld en er is ruim voldoende aanbod van bandbreedte, datacenters en hosting faciliteiten van hoge kwaliteit.Waarde Web

Aan de downstream kant gaat het met name om het faciliteren van het gebruik van digitale diensten en content.  Dat zijn de verbindingen naar woningen, industrieterreinen en bedrijven, mobiele netwerken en de toegang tot het internet; “the last mile”.  Met name deze infrastructuur is essentieel voor de groei en ontwikkeling van het gebruik van digitale diensten. Zo valt of staat de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2017 de burger voornamelijk online te bedienen, met een betrouwbare, veilige en breed beschikbare toegang tot het Internet.

Nederland heeft hier als land een toppositie: zo hoort het bij de top 10 landen met het hoogste gebruik van Internet wereldwijd en heeft het, met name dankzij de sterke upstream faciliteiten, het snelste internet van Europa.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, zoals het door ING uitgevoerde onderzoek naar access toont. Helaas horen we niet veel meer over initiatieven voor de uitrol van breedband internet in Nederland, zoals het Gigaport en andere projecten. De belangrijkste taak voor de overheid is om uit te zoeken waar eventuele knelpunten liggen bij de verdere uitrol van breedbandig vast internet, juist in de buitengebieden. Mogelijk staan verdienmodellen onder druk of zijn er andere belemmeringen die kunnen worden weggenomen.  Stichting DINL zal zich sterk maken voor het onderzoeken van deze materie, en het bieden van hulp bij het de verdere ontwikkeling van deze digitale infrastructuur. DINL juicht daarom overheidsinitiatieven als deze van harte toe!

 

 

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...