Handelsmissie naar Londen stond in teken van Brexit

De Nederlandse digitale sector is ook internationaal een graag geziene gast. Daarom werd halverwege april een handelsmissie voor de Nederlandse Digitale Infrastructuur sector georganiseerd naar Londen door Digital Gateway to Europe. De handelsmissie werd geleid door Stijn Grove en Marc Gauw. We spraken met Marc Gauw over het verloop van de handelsmissie.

Talk of the town
Eerdere handelsmissies voerden naar Silicon Valley, de bakermat van de internettech bedrijven, Barcelona en Canada. Deze handelsmissies bleken in een grote behoefte te voorzien omdat het nogal eens lastig is om als Nederlandse partij aan relevante informatie en contacten te komen in het buitenland. Reden genoeg dus om naar Londen te togen, een van de grootste techhubs in de wereld.

Ondernemers in Londen zijn op dit moment in de greep van de mogelijke Brexit: het is zogezegd ‘the talk of the town’. Dat is niet verwonderlijk: als de Britse bevolking besluit om uit de EU te stappen, zal dit flinke gevolgen hebben voor de internationale handel. Veel Europese bedrijven hebben al laten doorschemeren dat zij hun productiefaciliteiten of hoofdkantoren in dat geval waarschijnlijk zullen verplaatsen naar het vaste land van Europa.  Ook voor de digitale sector in Groot-Brittannië geldt dat een aansluiting bij de EU veel voordelen heeft die in het geval van een Brexit verloren zouden gaan. Deze handelsmissie stond daarom niet alleen in het teken van het opdoen van nieuwe contacten, maar ook om te verkennen wat de impact zou kunnen zijn van een Brexit voor Nederlandse bedrijven in de digitale sector.

De handelsmissie bood de optie om de Cloud Expo en Datacenter World te bezoeken, die van 13 tot en met 14 april in het ExCel Centre in Londen gehouden werden. Beide forse branchegerichte beurzen met in totaal ruim 20.000 bezoekers in twee dagen. Het volledige spectrum aan dienstverleners was op deze beurzen vertegenwoordigd, van datacenterbekabelings oplossingen tot cybersecurity experts. Een groot deel van de deelnemers aan de handelsdelegatie had dan ook een bezoek gebracht aan een van deze beurzen voordat gezamenlijk op pad gegaan werd.

Tech city
De avond van 13 april reisde een goed geïnformeerde, enthousiaste en in diversiteit uitblinkende delegatie af naar Google Campus. Google Campus is gevestigd in de East London Tech City, de op twee na grootste startup hub ter wereld. Het zou dan ook niet de enige keer zijn die week dat hier een bezoek gebracht werd. De hoeveelheid startups die hier gevestigd is, is ‘mind blowing’. Het mooie van deze startup hub is overigens dat gevestigde tech bedrijven, waaronder dus Google maar ook Facebook en chipmaker Qualcomm, ruimte en expertise beschikbaar stellen. Ook organiseren ze events zoals hackathons om een zo creatief en stimulerend mogelijke omgeving te scheppen. Erg leerzaam, en hier werden de nodige ideeën opgedaan die werden meegenomen naar Nederland.

Do’s and dont’s
De Nederlandse ambassade in Londen verzorgde de volgende ochtend een erg leerzame en bondige presentatie over cultuurverschillen tussen Nederland en Groot-Brittannië. Dat is altijd goed om te weten, vooral omdat Nederlanders in het buitenland nog wel eens de reputatie hebben te direct te zijn en dat kan bij de veelal goed gemanierde Britten verkeerd over komen. Het consultancy bureau Broadgroup gaf daarna een presentatie over de omvang van de Britse digitale sector. Daarbij kwam een recent rapport van Technation aan bod, waaruit blijkt dat de Britse digitale sector qua omvang, groei en ambitie op gelijke voet staat met Nederland.

Later op de ochtend gaven zowel hosting provider Peer1 als fabrikant van o.a. flash memory Kingston Technology presentaties over de overstap van het moederland (respectievelijk de V.S. en Canada) naar Groot-Brittannië. Beiden hebben zich met succes gevestigd in Groot-Brittannië en de presentaties gingen dan ook vooral over hoe zoiets aangepakt moet worden en hoe het vestigingsklimaat in Groot-Brittannië zich verhoudt tot andere landen. In de middag praatte advocatenkantoor Sheridans de delegatie bij over regulering, privacy en fintech, waarna ‘s avonds weer bezoek gebracht werd aan verschillende startups. Hierbij kon iedere deelnemer aan de handelsmissie zelf kiezen welke startups werden bezocht.

De laatste ochtend van de missie werd afgetrapt met een presentatie van KPMG over het fiscale klimaat in Groot-Brittannië. UK Trade & Investments, vergelijkbaar met de Nederlandse Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Netherland Foreign Investment Agency, kreeg vervolgens de ruimte om Groot-Brittannië in een gunstig daglicht te zetten.

Ter afsluiting, en als kers op de taart, werd ‘s middags een bezoek gebracht aan de London Internet Exchange (LINX), de evenknie van AMS-IX. LINX is, net als AMS-IX dat voor Nederland is, een van de peilers onder de Britse digitale infrastructuur en van vergelijkbare grootte. Voor Nederlandse digitale ondernemers is het goed om te weten dat de Britten eenzelfde connectiviteit kunnen bieden als we in Nederland gewend zijn.

Oog op de toekomst
Al met al kan geconcludeerd worden dat Groot-Brittannië vergelijkbare aantrekkelijkheden heeft als Nederland als het gaat om de digitale sector. Er is één belangrijk verschil: de mogelijk aanstaande exit uit de EU. Het viel op dat vrijwel iedereen, van KPMG tot Sheridans en de vele startups, de mogelijke Brexit als grote bedreiging zien. Nu al stellen bedrijven in Groot-Brittannië investeringen uit, zo bleek uit onderzoek van het gerenommeerde Britse weekblad The Economist, wat feitelijk betekent dat alleen al het perspectief van een referendum voor economische schade zorgt.

Die schade kan zich bij een Brexit lange tijd voort zetten, en veel bedrijven hebben daar geen trek in. Het heronderhandelen van handelsovereenkomsten zal minsten twee jaar kosten, en in het geval van de V.S. mogelijk tien jaar zo waarschuwde president Obama recent.

Het lijkt wat wrang, maar het zijn de feiten: bij een Brexit komt Nederland voor veel bedrijven, vooral in de digitale sector, in beeld. De overeenkomsten wat betreft vestigingsklimaat, fiscale regelgeving, privacy regelgeving, opleidingsniveau en, last but not least, het niveau van de digitale infrastructuur zijn groot. Een Brexit zou voor Nederland een concurrentievoordeel opleveren.

De Brexit is nog geen voldongen feit: voorlopig lijkt de kans daarop 50/50. Wat al wel zeker is, is dat de volgende handelsmissie van Digital Gateway to Europe naar Hong Kong en China zal voeren. Deze handelsmissie zal van 28 augustus t/m 3 september 2016 georganiseerd worden. Met het oog op het succes van de handelsmissie in Londen, wordt eenieder die geïnteresseerd is van harte uitgenodigd om deel te nemen. De Chinese markt is enorm qua omvang, groeit snel en wordt niet geplaagd door politieke problemen zoals een Brexit. Digital Gateway to Europe hoopt deze missie dan ook samen met u te kunnen ondernemen.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...