Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van ministerie van EZ brengt bezoek aan TelecityGroup

Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken (EZ), heeft op 9 oktober met een delegatie een bezoek gebracht aan AMS 5, het vijfde datacenter van TelecityGroup in Amsterdam Zuid-Oost. Stichting DINL heeft tijdens het bezoek kennisgemaakt met Bressers, die de werking van de Nederlandse digitale infrastructuur bij TelecityGroup met eigen ogen kon bekijken. De partijen spraken onder andere over punten als innovatie, marketing van de sector en de rol die EZ kan spelen in het behartigen van belangen in de Europese Unie.

Eén van de gespreksonderwerpen tijdens het werkbezoek was innovatie. “In Nederland hebben bedrijven veel digitale mogelijkheden om te innoveren, wat hen helpt te groeien. Bedrijven kunnen profiteren van allerlei technologieën, zoals Big Data, het Internet of Things en uiteraard de cloud. Dergelijke technologieën vormen voor bedrijven de motor voor innovatie. Het feit dat Nederland beschikt over een sterke digitale infrastructuursector geeft hen eenvoudig toegang tot deze technologieën, wat Nederlandse bedrijven een ideale uitgangspositie geeft om te innoveren en een voorsprong oplevert ten opzichte van buitenlandse concurrenten”, zegt Michiel Steltman, directeur van DINL.

‘Bijna iedere startup gebruikt data’
“Daarnaast beschikt Nederland over een startup cultuur. Bijna iedere startup maakt tegenwoordig gebruik van data. Dankzij de sterke Nederlandse digitale infrastructuursector staat veel van deze data opgeslagen in Nederland. Dit geeft startups de mogelijkheid zich in de nabijheid van datacenters te vestigen, waardoor zij dicht bij de data zitten en hier met korte lijnen snel toegang toe hebben. Ook geeft de Nederlandse infrastructuursector startups de mogelijkheid data die zij zelf genereren dicht bij huis op te slaan.”

Bedrijven die willen doorgroeien lopen in ons land helaas tegen beperkingen aan. “Het is voor organisaties lastig kapitaal te krijgen om te kunnen investeren in de groei van hun organisatie. Ook het aantrekken van geschikt en vakbekwaam personeel is voor veel partijen een uitdaging, aangezien het Nederlandse onderwijs momenteel niet goed aansluit op de behoeften uit de markt. Onderwijs zou dan ook moeten innoveren om te zorgen dat voldoende personeel met een goede opleiding en de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar is om de groei van bedrijven te ondersteunen. Dit zijn dan ook belangrijke thema’s die we met EZ hebben besproken”, aldus Michiel Steltman.

Marketing
“Ook buitenlandse partijen kunnen profiteren van de digitale infrastructuur in Nederland. De sector kan hierdoor nog verder groeien, wat een belangrijke stimulans kan opleveren voor de Nederlandse economie. De sterke positie van de derde mainport van Nederland en de mogelijkheden die dit voor buitenlandse partijen biedt zouden dan ook meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Zo kunnen buitenlandse partijen de Nederlandse infrastructuur gebruiken om de groei van hun organisatie in de rest van Europa te ondersteunen”, legt Michiel Steltman uit.

Stichting DINL zet de infrastructuursector op de kaart met initiatieven als Digital Gateway to Europe. Ook de overheid is op dit gebied actief en heeft zelfs onder dezelfde naam een project lopen waarmee het buitenlandse ICT-investeringen wil aantrekken, behouden en verder uitbouwen. “Op dit moment investeren zowel DINL als de overheid in het internationaal op de kaart zetten van de Nederlandse digitale infrastructuur. Beide partijen zouden hun krachten dan ook moeten bundelen om met één offensief te komen, waardoor we efficiënter te werk kunnen gaan en doelgerichter de Nederlandse infrastructuursector kunnen promoten. Denk hierbij aan het combineren van initiatieven als Digital Gateway to Europe, maar ook aan het organiseren van handelsmissies, aanwezig zijn op beurzen en contacten leggen met buitenlandse Kamer van Koophandels. De overheid en de sector kunnen elkaar op dit gebied versterken en ondersteunen.”

Actief meedenken en concrete oplossingen aandragen
Deze samenwerking sluit goed aan op de wijze waarop DINL opereert. “DINL is geen traditionele branchevereniging, maar een multistakeholder partij. Wij denken actief mee met de overheid en dragen concrete oplossingen aan. Samenwerkingen rond projecten zoals Digital Gateway to Europe, de bestrijding van cybercrime en het verbeteren van wetgeving is dan ook iets wat wij graag aangaan. Wij willen de overheid graag helpen bij het ondersteunen van de sector en de digitale economie, bijvoorbeeld door mee te denken over passende wet- en regelgeving”, zegt Michiel Steltman.

“Niet alleen Nederlandse, maar ook Europese wet- en regelgeving is van grote invloed op de mogelijkheden die de digitale infrastructuursector heeft om te groeien en te innoveren. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt ons door de belangen van de Nederlandse infrastructuursector in Brussel te behartigen, iets wat voor de sector van groot belang is en dan ook erg gewaardeerd wordt.”

Uitgestoken hand
“Ik ben erg tevreden met de uitkomst van het gesprek. Mark Bressers en het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie heeft de sector een ruimschoots uitgestoken hand geboden. Zij hebben met eigen ogen de enorme groei in de sector kunnen zien en zelf kunnen ervaren dat de digitale infrastructuursector een zelfstandige sector is die in zijn geheel losstaat van de traditionele ICT- en telecomsector. Stichting DINL heeft zich voorgesteld als centrale gesprekspartner van de sector die de belangen van infrastructuurpartijen in Nederland behartigt, wat het voor EZ eenvoudiger maakt met de sector in gesprek te gaan.

Zoeken
Related
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Uitnodiging-2
Op 22 november vindt in perscentrum Nieuwspoort het Nationale Debat over Digitalisering plaats.
nieuws
digitale-sector
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...