DINL kijkt uit naar een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden

Met de feestdagen in zicht kijken we terug op een bewogen jaar. Onze inzet in 2017 was gericht op verankering van het thema digitale infrastructuur en digitale mainport op de agenda van het nieuwe kabinet. Dat is ten dele gelukt. Want nu de debatten over het regeerakkoord zijn gevoerd en de plannen concreter worden, blijkt er toch vooral veel aandacht te zijn voor de dreigingen van de digitale wereld en is er nog weinig coherentie in het beleid. Om echt door te kunnen pakken met de kansen die de digitale online wereld moeten we ook in 2018 in gesprek blijven, en blijven uitleggen wat de waarde van onze mainport is.

In 2017 hebben we de rol van DINL als spreekbuis van de digitale infrastructuursector verder kunnen uitbouwen. DINL is nu vaste gesprekspartner aan vele tafels op het gebied van digitalisering, cyber security, abuse bestrijding en digitale vaardigheden. En zowel in eigen land als daarbuiten vallen onze boodschappen over de sterke positie van Nederland in de digitale online wereld op. De begrippen en modellen die we als sector ontwikkelden worden internationaal geprezen, net als onze kennis over dit thema. Dat biedt een stevige basis om onze ambities in eigen land te realiseren.

Maar ondanks die successen is er geen reden om tevreden achterover te leunen. In 2018 zetten we daarom onverminderd in op voorlichting over de rol en betekenis van een sterke digitale infrastructuur voor onze economie, en op het agenderen van randvoorwaarden voor groei. Het gaat om niets minder dan borgen van ons toekomstig verdienvermogen, als land dat een thuisbasis is en blijft voor datacenters, en voor data en digitale diensten die hun weg vinden naar gebruikers over de hele wereld.

In 2018 gaan we van start met een serie expertsessies en werkbezoeken voor de nieuwe lichting Kamerleden, en voor bestuurders van de ministeries die de agenda’s voor digitalisering in gaan vullen,
We blijven ons inzetten voor Nederland als veilige plek om online zaken te doen, en zullen ons hard maken voor diversiteit en de digitale vaardigheden die nodig zijn voor digitalisering en talent voor onze sector. We volgen de ontwikkelingen rond nationale en Europese wet- en regelgeving op de voet en zullen waar nodig onze stem laten horen.

We wensen u een mooie kerst en jaarwisseling toe, en we kijken samen met u uit naar een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden! En we hopen u te ontmoeten bij de events en ronde tafels waar we samen de toekomst van Nederland vorm gaan geven!

Michiel Steltman
Directeur DINL

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...