DINL nieuwsupdate oktober 2019

DINL wordt door nieuwsmedia regelmatig gevraagd naar zijn standpunt over uiteenlopende kwesties. De belangrijkste artikelen van deze maand vindt u in dit overzicht.

Sector en justitie hebben goede informatiepositie ten aanzien van online beelden kindermisbruik 

Het aantal meldingen van online beelden van kindermisbruik neemt explosief toe, dat meldt NOS op 30 september jl. Vorig jaar kwamen er 226.000 meldingen binnen van foto’s of video’s.

“Misbruikers zijn heel tech savvy, juist omdat het zo strafbaar is wat ze doen”, legt NOS techredacteur Jonna ter Veer uit. Maar volgens Michiel Steltman, directeur van DINL, hebben de autoriteiten hier wel redelijk goed op het netvlies waar de beelden zich bevinden. “Ik denk niet dat deze cijfers het topje van de ijsberg zijn. Juist omdat we met zo veel organisaties samenwerken in Nederland, kunnen we veel informatie combineren en hebben we een overzicht.” Ook wordt er volgens hem steeds duidelijker over wat er zich op het dark web afspeelt.

Lees het hele artikel bij NOS 

Rabobank maakt kapitaal beschikbaar voor ICT-bedrijven

Rabobank reserveert een flink kapitaal voor ICT-bedrijven die investeren in groei zo meldt de bank op zijn site. Nederlandse ICT-bedrijven groeien hard. Door de aanhoudende vraag naar technologische oplossingen is een omzetgroei van 10% tot 20% niet zeldzaam. Dutch IT-channel gaat in een artikel in op welke investeringen ICT-bedrijven doen om in de toekomst relevant te blijven. Michiel Steltman juicht in dat zelfde artikel de nieuwe stappen van Rabobank toe: “Opmerkelijk en goed nieuws. Bancaire financiering van groei is voor digitale scale-outs vaak niet zo eenvoudig. Toegang tot kapitaal zonder verwatering is essentieel voor een sterke Nederlandse sector. Goed daarom dat Rabo in dit gat springt.”

Lees het hele artikel bij Dutch IT-channel

Verzet gemeenten bij uitrol 5g opmerkelijk

Op 4 oktober meldt Het Parool dat telecomaanbieders zich grote zorgen maken over de komst van het nieuwe 5G-netwerk voor mobiel internet. Verzet van gemeenten, waaronder Amsterdam, zorgt voor nog meer vertraging. DINL laat in datzelfde artikel weten dat 5G essentieel is voor de positie van Nederland als digitaal gidsland en vindt de kritiek van gemeenten opmerkelijk.

Lees het hele artikel bij Het Parool

Oproep herziening ePrivacy Regulation

DINL is mede-ondertekenaar van een oproep van Europese branche-organisaties en partijen uit het maatschappelijk middenveld om een nieuwe, constructieve dialoog te starten over het ePrivacy Regulation. Na ruim 2,5 jaar discussie bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de reikwijdte, definities en het starre juridisch kader van het ePrivacy Regulation. Ook is onduidelijk hoe dit directive zich verhoudt tot de GDPR. Dit zijn stuk voor stuk essentiële vraagstukken waarvan de uitkomst zeer bepalend zal zijn voor de effectiviteit van het ePrivacy Regulation, en voor veel problemen kan zorgen voor digitale aanbieders. De ondertekenaars van de brief roepen de Europese Commissie op om het ePrivacy Regulation te heroverwegen omdat alleen een nieuw voorstel de gestelde doelen voor deze regulering op een zinvolle manier kan realiseren.

De hele brief is via deze link te lezen.

AI-plan kabinet weinig concreet

Onlangs kondigde het kabinet aan ruim miljard euro te investeren in onderzoek naar kunstmatige intelligentie of AI. Het bedrijfsleven zal dit bedrag verdubbelen en tegelijkertijd kondigden enkele grote multinationals aan van AI topprioriteit te maken. Hoewel de inzet van het kabinet op zichzelf een positieve ontwikkeling is, blijft het ontbreken aan een gestructureerde benadering van de ontwikkeling digitale technologie en de onderliggende digitale infrastructuur die deze innovaties mogelijk maakt, aldus Stichting DINL in het NRC. Het miljard is over veel jaren uitgesmeerd en er lijkt sprake te zijn van de inzet van bestaande potjes en subsidies. “Het AI-plan is tekenend voor hoe de regering aan economisch beleid doet. De markt doet z’n werk wel, en als het niet perfect gaat, moet je een beetje subsidiëren.”

Zoeken
Related
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Uitnodiging-2
Op 22 november vindt in perscentrum Nieuwspoort het Nationale Debat over Digitalisering plaats.
nieuws
digitale-sector
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...