DINL en de directie Telecommarkt maken kennis bij Equinix

De directie Telecommarkt van het Ministerie van Economische Zaken heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan Equinix. Hier heeft de directie kennis gemaakt met Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en de ins en outs van de Nederlandse digitale infrastructuursector.

“De directie Telecommarkt richt zich traditioneel, zoals de naam al doet vermoeden, vooral op de telecomsector. Internet is hier door de jaren heen bijgekomen, waarbij vooral gesproken werd met vertegenwoordigers van de ICT-sector in zijn geheel. De digitale infrastructuursector had zelf tot voor kort geen centrale vertegenwoordiging, waardoor de contacten van de directie Telecommarkt met deze sector bestonden uit bezoeken aan en gesprekken met losstaande partijen. Met de oprichting van DINL heeft de sector een centraal aanspreekpunt gekregen, wat de communicatie met de sector voor de directie Telecommarkt vereenvoudigt”, zegt Michiel Steltman, directeur van DINL.

Verschuiving in het digitale landschap
Tijdens het werkbezoek is uiteengezet wat de digitale infrastructuursector onderscheidt van de traditionele telecomsector en de ICT-sector. Ook is onder de aandacht gebracht dat internet niet langer een vorm is van telecom, maar telecom eerder een vorm van internet aan het worden is. Er is dus een duidelijke verschuiving gaande in het landschap, die de directie Telecommarkt tijdens het werkbezoek aan Equinix met eigen ogen heeft kunnen zien.

“Het zichtbaar maken van deze verschuiving is van groot belang, aangezien de digitale infrastructuursector nog te vaak wordt gezien als een onderdeel van de ICT-sector of zelfs de telecomsector. De sector opereert echter geheel zelfstandig. Carriers, internet service providers en grote contentaanbieders zoals Facebook opereren vaak vanuit carrier-neutrale datacenters als Equinix, waarbij zij via interconnects rechtstreeks informatie en content kunnen uitwisselen met partijen die in hetzelfde datacenter actief zijn. Doordat data niet meer over externe internetverbindingen hoeft te worden geleid zijn hierdoor aanzienlijk hogere overdrachtsnelheden mogelijk”, aldus Michiel Steltman. De directie Telecommarkt heeft een rondleiding gekregen door het datacenter van Equinix en kon hierdoor met eigen ogen zien hoe dit in de praktijk werkt.

Ontwikkelingen in de markt
Daarnaast hebben DINL en de directie Telecommarkt besproken hoe beide partijen aankijken tegen ontwikkelingen in de markt, de economische rol die de sector als digitale economie speelt in Nederland en de rol van de digitale infrastructuur als de derde mainport van Nederland. Ook is besproken welke impact verschuivingen in de markt hebben op allerlei aspecten waar het ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom mee te maken hebben. Denk hierbij aan privacy, marktordening, economie, bestrijding van cybercrime, de kenniseconomie en innovatie.

Ook onderwijs was een belangrijk gespreksonderwerp. De Nederlandse digitale infrastructuursector heeft zich in Nederland kunnen ontwikkelen tot de derde mainport door de aanwezigheid van veel kennis over digitale infrastructuur. Dit hoge kennisniveau moet bewaakt worden om de sterke internationale positie van de sector te behouden. Onderwijs staat hierbij centraal. DINL maakt zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse ICT-onderwijs en de mogelijkheden voor nieuwe collega’s om toe te treden tot de markt. Deze zorgen zijn door DINL gedeeld met de directie Telecommarkt.

Meer gesprekken
Naar aanleiding van deze kennismaking de directie Telecommarkt wil DINL vaker met het agentschap in gesprek gaan over ontwikkelingen in de digitale infrastructuursector. “Privaat-publieke samenwerking speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Alleen door samen te werken kunnen problemen effectief worden aangepakt”, legt Michiel Steltman uit.

“Het gaat hierbij niet alleen om problemen in de sector, maar ook om problemen met wetgeving. Bestaande wetgeving is in veel gevallen gebaseerd op een verouderde situatie. De digitale wereld ontwikkelt zich echter continu en in een hoog tempo. De overheid staat dan ook voor de uitdaging met bestaande wetgeving, die is gebaseerd op verouderde begrippen, toe te passen op nieuwe ontwikkelingen in de markt.”

Nieuwe begrippen en modellen integreren
DINL wil de overheid graag met deze uitdaging helpen. “Door meer overleg tussen DINL en de directie Telecommarkt kunnen binnen de overheid nieuwe begrippen en modellen worden geïntroduceerd die beter zijn toegespitst op de digitale sector. Ook kan gezamenlijk een manier worden gevonden om bestaande wet- en regelgeving toe te passen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Door de impact van regelgeving op bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk te maken stellen we zeker dat wetgeving tot de gewenste effecten leidt.”

Dit gaat helaas nog niet altijd goed. Een goed voorbeeld is het recente voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om de bevoegdheden van inlichtingendiensten uit te breiden. Het voorstel voor de ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20xx’ is opgesteld aan de hand van verouderde begrippen en denkwijzen, waardoor het voorstel doorschiet in de bevoegdheden die het toekent aan inlichtingendiensten. De wet levert hierdoor een enorm risico op voor de internationale positie van Nederland als digitaal infrastructuurland en de Nederlandse digitale economie. Bij het opstellen van dit soort wetten is het dan ook van belang een balans te vinden tussen veiligheid, privacy én economie. DINL wil de overheid hierbij graag helpen, iets waarvoor structureel overleg met de directie Telecommarkt noodzakelijk is.

Zoeken
Related
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Uitnodiging-2
Op 22 november vindt in perscentrum Nieuwspoort het Nationale Debat over Digitalisering plaats.
nieuws
digitale-sector
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...