DINL doet mee aan voorstel nationaal plan RRF

De ambities vanuit de Europese Green Deal stellen grote uitdagingen aan de Nederlandse economie. Grote transities zijn nodig op gebied van de industrie, de landbouw, transport en arbeidsmarkt. Europa ondersteunt dat met de Recovery & Resilience Facility (RRF). Hiermee kunnen we investeren in het klaar maken van de economie voor morgen met oog voor duurzaamheid. We moeten daarom werken aan een slimme, schone en sterke (regionale) economie. Het gaat dan om het investeren in innovatie, fysieke, digitale en energie-infrastructuur, mobiliteit en de arbeidsmarkt. Dat kan niet vanuit Den Haag alleen.

Aanbod meedenken en meedoen met Nationaal Plan

Onderstaande partijen willen u daarom een aanbod doen. Wij bieden u partnerships aan om samen de plannen goed en sterk te maken en snel en efficiënt uit te voeren. Want de
provincies en gemeenten hebben kennis van de regio’s en kunnen hier in korte tijd programmeren, regisseren en verbinden. Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft de benodigde kennis in huis. De sector digitale infrastructuur kan helpen bij de plannen om Nederland een ijzersterke basis te geven voor digitalisering.

Laat 6 miljard uit Europa niet liggen!

In de Recovery & Resilience Facility (RRF) is bijna 6 miljard beschikbaar voor Nederland om onder ander te investeren in mobiliteit, klimaat en digitalisering. Daarvoor moet Nederland wel een plan maken, en dat komt er maar niet van nu de formatie voortduurt. Toch is haast geboden: we hebben nog tot eind april volgend jaar om het in te dienen, maar hoe langer we wachten hoe minder tijd er is om het geld ook goed uit te geven.

Haagse achterkamertjes

Europa vraagt de lidstaten om de regio’s te betrekken bij het opstellen van het nationaal plan. Vele landen organiseren stakeholder consultaties en stakeholder conferenties. In Nederland vinden de voorbereidingen echter plaats achter gesloten deuren. De ambtelijk voorbereidingen voor een herstelplan zijn gaande in Den Haag, maar de provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en NGO’s worden hier niet bij betrokken. Dit terwijl het RRF de inbreng van regio’s als harde voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor toekenning. Diverse moties hierover van de Kamer (van Dijk, Dassen) worden niet uitgevoerd.

Laten we het samen doen, in alle openheid

Wij vragen om actief betrokken en geïnformeerd te worden over de plannen en bieden aan de plannen ook werkelijkheid te laten worden: zonder de maatschappelijke partners lukt het niet. We vragen de regering daarom om gauw een stakeholders conferentie te organiseren en ons actief te betrekken bij het opstellen van het nationaal plan voor het RRF. We moeten doen waar NL zo goed in is, samen werken, en daar horen achterkamertjes niet bij.

Deze oproep is gedaan door Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, VNO-NCW, Vereniging van Universiteiten, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, HollandBIO, Bouwend Nederland, Dutch Digital Infrastructure Association, MVO Nederland, Huis van de Nederlandse provincies en de het Interprovinciaal Overleg.

DINL_RRF

Zoeken
Related
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Uitnodiging-2
Op 22 november vindt in perscentrum Nieuwspoort het Nationale Debat over Digitalisering plaats.
nieuws
digitale-sector
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...