Digitale infrastructuursector gematigd positief over regeerakkoord

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is blij met de ‘digitale component’ in het nieuwe Regeerakkoord van kabinet-Rutte III. Er is aandacht voor innovatie en digitalisering, voor digitale vaardigheden in het onderwijs en er wordt stevig ingezet op cybersecurity. Ook wordt opnieuw kritisch gekeken naar de brede bevoegdheden van de inlichtingendiensten, de bewaarplicht en de inzet van hacking tools door de politie. Verder heeft de coalitie de ambitie om de Europese digitale koppositie vast te houden. Maar over de door de sector bepleitte investeringen in digitale innovaties en infrastructuur is weinig te vinden in de financiële uitwerking. Daardoor blijft het onduidelijk hoe die ambitie moet worden waargemaakt.

Aandacht voor digitale thema’s positieve wending, maar weinig is nog concreet

Michiel Steltman, directeur van DINL, ziet lichtpuntjes maar maakt zich ook zorgen. “Het is het eerste regeerakkoord waarin digitalisering in relatie tot maatschappelijke thema’s als zorg, defensie en onderwijs wordt genoemd. Dat is winst. Maar concrete maatregelen voor stimuleren van de digitale mainport ontbreken.“ DINL, de koepelorganisatie en spreekbuis van bedrijven en organisaties die acteren als facilitators van de online economie, bracht in 2014 de digitale mainport in kaart. Die nieuwe mainport is een economische motor die gezorgd heeft voor flinke groei van online bedrijvigheid in Nederland. Nederland heeft daarmee een sterke positie als “Digital gateway to Europe”, met datacenters en kantoren van grote merken waaronder die van Google, Microsoft en Facebook. Het CBS becijferde in 2016 dat de digitale mainport een bijdrage levert van 7,7% aan de economie en 4.4% van de werkgelegenheid.

“Om die sterke positie vast te kunnen houden moet de overheid veel meer ambitie tonen en knelpunten wegnemen die de verdere groei in de weg kunnen staan. In zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk initieert de overheid wel programma’s voor het stimuleren van digitalisering en digitale infrastructuur, met bijbehorende budgetten. Het gaat over een onderwerp dat nu al grotere economische en maatschappelijke betekenis heeft dan de fysieke mainports. De motie Verhoeven riep in 2015 de regering op om beleid te ontwikkelen voor de digitale mainport. Dan zou een nieuw regeerakkoord daar toch minstens enkele zinnen aan moeten besteden, ongeacht de politieke kleur”, aldus Steltman.

Stichting DINL blijft zich daarom onverminderd inzetten om het thema digitale infrastructuur hoger op de agenda te krijgen in Den Haag. Juist nu de digitale economie steeds belangrijker wordt, is verdere ontwikkeling van die sterke basis hard nodig. DINL vraagt om concrete investeringen in proeftuinen voor nieuwe internet technologie, het wegnemen van knelpunten bij de aanleg van nieuwe datacenters en landelijk dekkende netwerken, en het ondersteunen van de vele privaat-publieke initiatieven op het gebied van cyber security en bestrijden van cybercrime. En ook om verbeteringen bij de in- en uitstroom van IT talent in het beroeps en hoger onderwijs. Steltman: “Een lichtpuntje is dat we na deze langzame formatie eindelijk duidelijkheid hebben over waar we aan toe zijn. We blijven in gesprek met de overheid en met de Kamerleden die belast zijn met dossiers die aan digitalisering raken, en zullen op een constructieve manier het thema blijven agenderen.”

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...