De Rabobank wordt hoofdpartner van Stichting DINL

De Rabobank heeft zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Het contract waarmee het partnership van de Rabobank bezegeld wordt, is op 7 januari jl. door Ralf Dekker (COO, lid Raad van Bestuur Rabobank) en Erwin Bleumink (voorzitter van DINL) ondertekend op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Het partnership van de Rabobank en DINL is voor beide partijen een logische volgende stap in de bestaande samenwerking. De Rabobank is van mening dat de digitale infrastructuur van Nederland een belangrijke mainport functie vervult. Vanuit die gedachte leverde de bank een bijdrage aan twee door Deloitte uitgevoerde onderzoeken die de noodzaak van een sterke digitale infrastructuur benadrukten. Deze rapporten zijn in 2013 en 2014 gepubliceerd en hebben mede geleid tot de oprichting van Stichting DINL. Beide partijen gaan zich inspannen voor het verder versterken van de digitale mainport functie, het benutten van de kansen die de digitale infrastructuur oplevert voor de Nederlandse economie en het uitwisselen van kennis waarmee beide organisaties hun positie kunnen versterken.

Rabobank ziet een sterke digitale infrastructuur als een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. “Ook voor ons als Rabobank is de verdere virtualisering van de dienstverlening van groot belang. Een betrouwbare en veilige digitale infrastructuur is daarvoor essentieel. Dit draagt bij aan een betere en snellere dienstverlening voor onze klant”, aldus Ralf Dekker.

“De Rabobank is een belangrijke gebruiker van de digitale infrastructuur en heeft daarmee ook belang bij de continuïteit en veiligheid van de digitale infrastructuur en een rotsvast vertrouwen daarin. Als een van de grootste kredietverleners in Nederland maakt de Rabobank investeringen mogelijk in de verdere ontwikkeling en versterking van de digitale mainport”, aldus Erwin Bleumink. “Het partnership dat door de Rabobank en DINL gesloten is, toont dat de digitale infrastructuur een breder belang dient dan alleen dat van de IT-sector.”

Volgens Stichting DINL onderstreept het partnership met de Rabobank dat een gezond digitaal ecosysteem voor alle sectoren van groot economisch belang is. Stichting DINL kijkt daarom vol enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...