De digitale mainport en logistieke sector versterken elkaar

Een sterke digitale economie draait om drie factoren: een goed en breed aanbod van diensten, sterke digitale infrastructuur en een samenleving die digitaal werken en consumeren vanzelfsprekend vindt en erop kan vertrouwen. De sector digitale infrastructuur heeft dus groot belang bij digitalisering en digitale innovatie in de sectoren die voor de Nederlandse economie essentieel zijn.

Eén van de branches waar Nederland al decennialang hoge ogen mee gooit, is die van transport en logistiek. Onze zeehavens, Schiphol, waterwegen, spoorverbindingen en het wegennet zijn de levenslijn voor de rest van Europa. Ze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een ijzersterke logistieke sector. Een intensivering van de samenwerking tussen de stakeholders in digitale infrastructuur en de logistieke sector is dan ook een vanzelfsprekende stap in het versterken van de koploperspositie die Nederland op beide terreinen heeft.

Er is in de logistieke sector sprake van stevige internationale concurrentie. Er wordt sterk ingezet op digitale innovatie om de internationale positie uit te bouwen. Daarvoor is betrouwbare digitale infrastructuur nodig. Data moet overal en snel beschikbaar kunnen zijn. Zoals mobiele connectiviteit via 5G en LoRa en een goed aanbod van veilige online diensten zodat data gemakkelijk kan worden ontsloten. Ook het Internet of Things en sensor technologie spelen hierin een grote rol.

Om die digitale infrastructuur en sector innovatie mogelijk te maken, moet aandacht besteed worden aan gemeenschappelijke randvoorwaarden. Een veilig, betrouwbaar en open internet, het ontwikkelen en promoten van standaarden, het tegengaan van wet- en regelgeving die innovatie remt en het werken aan digitale vaardigheden. Deze en andere zijn gezamenlijke thema’s waar beide sectoren elkaar kunnen vinden.

Stichting DINL is daarom in gesprek met vertegenwoordigers van de logistieke sector in Nederland, verenigd in de Logistieke Alliantie, een samenwerking van 12 brancheorganisaties in de logistiek. In de Logistieke Alliantie is de volle breedte van de logistieke sector vertegenwoordigd, van de dienstverlening in alle modaliteiten (binnen- en zeevaart, spoor-, lucht- en wegvervoer) tot de verladers. Momenteel onderzoeken we samen waar gemeenschappelijke belangen liggen en hoe DINL hierin van betekenis kan zijn. Wat zeker is, is dat we veel te winnen hebben bij een duurzame samenwerking met een gemeenschappelijke agenda!

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...