AMS-IX is pionier en spil van de Nederlandse digitale infrastructuur

De Amsterdam Internet Exchange, beter bekend als AMS-IX, is een van de grondleggers van Stichting DINL en in die hoedanigheid een nauw betrokken deelnemer. Dit blogartikel, geschreven door Job Witteman, CEO van AMS-IX, vormt de eerste in een reeks waarin DINL-deelnemers wat meer over zichzelf vertellen, en wat voor hen het belang is van een sterke digitale infrastructuur en hun deelname aan Stichting DINL.

Het doel van AMS-IX is altijd geweest om een faciliterend platform in Amsterdamse datacenters te bieden voor de rechtstreekse uitwisseling van dataverkeer tussen IP-netwerken. Het ontstaan van AMS-IX is een belangrijk moment gebleken in de geschiedenis van de Nederlandse digitale infrastructuur. Het begon als een oplossing in het Amsterdamse Science Park ten behoeve van de onderlinge uitwisseling van onderzoeksgegevens, data en kennis tussen vooral academische instellingen.

In 1996 werd het platform uitgebreid naar een tweede locatie, en het jaar daarop werd de AMS-IX vereniging opgericht en gingen ook andere partijen aansluiten. Internet Service Providers signaleerden bijvoorbeeld dat het internetverkeer in Nederland niet altijd de meest efficiënte route nam: zo kon het gebeuren dat dataverkeer tussen twee ISP’s in Nederland via de VS verliep, wat niet alleen tot vertraging leidde maar ook hogere kosten dan wenselijk met zich meebracht dan wenselijk was. Dat moest en kon anders.

AMS-IX anno 2016
AMS-IX is vandaag de dag met bijna 800 aangesloten partijen het grootste internetknooppunt ter wereld en het aantal aansluitingen groeit nog steeds fors. Daarmee kan AMS-IX gezien worden als een spil in de Nederlandse digitale infrastructuur, en is het voor Europa een van de belangrijkste internethubs. Een van de grote aantrekkingskrachten van AMS-IX, afgezien van het kostenaspect, is dat het platform van oudsher volledig neutraal en onafhankelijk opereert. Een partij hoeft maar aan paar voorwaarden te voldoen om een aansluiting te krijgen en door het grote aantal aangesloten netwerken zit er altijd wel een organisatie tussen om data mee uit te wisselen. Inmiddels kunnen ook bedrijven die zelf niet in staat zijn om fysiek naar Amsterdam te komen, via derde partijen op AMS-IX aansluiten om zo toch de synergievoordelen die dit platform biedt, te kunnen benutten. Deze AMS-IX partners kunnen hun klanten namelijk via hun eigen netwerk op AMS-IX laten aansluiten. Dit partnerprogramma is uiterst succesvol: 77% van de 127 nieuwe aansluitingen die AMS-IX in 2015 mocht verwelkomen, werden via dit programma gerealiseerd. En van deze nieuwe aansluitingen werd 86% procent afgenomen door buitenlandse partijen.

Nederland is dus -terecht- een populaire plek voor allerlei partijen om de uitwisseling van hun internetverkeer te laten faciliteren. De cijfers liegen er niet om: AMS-IX blijft groeien qua aantal aangesloten leden en klanten, doorbrak in 2015 de grens van 4 terabit aan dataverkeer per seconde en dit dataverkeer had een totaal volume van 9 exabyte in 2015, bijna een miljoen keer de Library of Congress waarin zich zo’n 19 miljoen boeken bevinden. Duizelingwekkende cijfers, die de komende jaren alleen maar zullen groeien als het gunstige digitale klimaat in Nederland blijft aanhouden. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Samenwerking
Continue innovatie en duidelijke, niet belemmerende wetgeving die AMS-IX en het digitale ecosysteem waarvan het onderdeel uitmaakt in staat stellen te floreren, zijn van groot belang voor de economie en samenleving. Ook voor de nabije toekomst. Het gezamenlijk naar buiten treden van alle partijen die baat hebben bij een sterke digitale infrastructuur, is voor iedere partij individueel maar ook voor de sector in toenemende mate een prioriteit. De belangen en betekenis die gemoeid zijn met de sector moeten op het netvlies van beleidsmakers komen. Ondanks dat het lastig is de concrete toegevoegde waarde van de digitale infrastructuur voor economie en samenleving in precieze cijfers uit te drukken, is het essentieel dat de sector duidelijk positie kiest. Er is anders een reëel risico dat de Nederlandse rijksoverheid zich niet voldoende bewust is van de kwetsbaarheid van de Nederlandse koploperspositie, en dat zij daar dus geen rekening mee houdt bij wetgevings- en andere regulerende initiatieven.

Voor AMS-IX geldt dat vooral de voorgenomen nieuwe wetgeving op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) een gevaar vormt voor het open, neutrale platform dat AMS-IX zo uniek en aantrekkelijk maakt. Al is het maar in de perceptie. Met de WIV wordt beoogd om het mogelijk te maken op grote schaal en ongericht het internetverkeer af te tappen, waardoor het voor de vele buitenlandse partijen die naar Nederland komen vanwege de uitstekende digitale infrastructuur wellicht een stuk minder aantrekkelijk wordt om zich hier te vestigen. Daar komt bij dat ook in andere Europese landen flink aan de weg getimmerd wordt als het gaat om het faciliteren van de digitale economie. Potentieel schadelijke wetgeving zoals de WIV kan andere landen daardoor relatief aantrekkelijker maken als vestigingsplaats dan Nederland.

AMS-IX wil zich hard maken voor een sterke digitale infrastructuur die kan groeien en bloeien. Nederland heeft op dit moment goud in handen en de wetgever, beleidsmakers en de samenleving dienen uitgebreid voorgelicht te worden over de krachten van, en bedreigingen voor, de digitale infrastructuur. De deelname van AMS-IX aan Stichting DINL is daarom een logisch uitvloeisel van deze ambitie. Het biedt de gelegenheid om dit effectief over het voetlicht te brengen doordat verschillende partijen, die ieder hun eigen expertise hebben op dit terrein, te verenigen en zo gezamenlijk te kunnen bepalen waar kansen en bedreigingen liggen.

Kansen
Kansen zijn er namelijk voldoende. AMS-IX deelt haar expertise graag en helpt daarom bijvoorbeeld sinds kort ChinaCache, de belangrijkste Content Delivery Network provider in China, om de eerste Chinese internet exchange op te zetten door advies te geven en een door AMS-IX zelf ontwikkeld managementinfrastructuur- en customer portal softwarepakket aan te leveren. Daarnaast zal verder ingezet worden op de samenwerkingen met de partners en collega’s uit de Nederlandse en internationale digitale sector. Op die manier kan verdere groei gerealiseerd worden en kan de kennisdeling- en vergaring zo efficiënt mogelijk verlopen.

AMS-IX staat dus zowel in Nederland als daarbuiten middenin de sector én de samenleving, en de deelname aan Stichting DINL vormt daar een belangrijk element in.

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...