Weerbaarheid

De overheid heeft als belangrijke taak het inrichten van efficiënte informatie deling over dreigingen en andere cybersecurity informatie. Dat vereist een echt nationale CERT. De huidige rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als CERT voor slechts overheid en vitale infrastructuur is ontoereikend. Het overgrote deel van het bedrijfsleven en dus samenleving wordt daardoor de essentiële informatie over hun cybersecurity onthouden, en dat is niet langer acceptabel.

De overheid moet zich daarom sterk inzetten voor een betrouwbare, brede nationale informatie sharing: die alle operators van infrastructuur verbindt en van relevante informatie kan voorzien over hetgeen zich in hun netwerk(en) afspeelt. Zo’n bottom-up aanpak is essentieel om de vele honderden op het Internet aangesloten partijen (in operationele zin) de mogelijk te geven hun afnemers, klanten en gebruikers te ontzorgen en de door hen gebruikte infrastructuur veilig, up-to-date en vrij van abuse en cybercrime te houden.

DINL roept de overheid, het NCSC en alle betrokken stakeholders op om dit zo snel mogelijk te regelen. Het Digital Trust Center (DTC) kan deze rol op zich nemen, maar om dubbel werk te vermijden moet het DTC dan wel door het NCSC op continue basis van relevante informatie worden voorzien zodat deze sectorbreed gedeeld kan worden. Dat is nu niet het geval. Er is geen noodzaak te wachten op een nationaal deltaplan, een nationale CERT voorziening is in alle denkbare scenario’s essentieel.

Gerelateerde berichten over dit thema

event
Nationale Privacy Conferentie 2021
Noteer 28 januari 2021 in uw agenda! Voor de vierde keer organiseren ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en Privacy...
nieuws
Deltawerken
Wat hebben de coronacrisis en het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over digitale weerbaarheid en...
nieuws
Vitale infrastructuur
“Medio juni publiceerde de NCTV het tiende CSBN, het Cybersecuritybeeld Nederland, met de veelzeggende titel ‘Ontwrichting maatschappij ligt op de...
nieuws
Hosters
GroenLinks riep onlangs de overheid op om geen technologie van het Chinese bedrijf Huawei toe te laten bij het invoeren...
nieuws
DINL-OESO
De manier waarop in Nederland met publiek-private samenwerkingen cybersecurity wordt benaderd trekt internationaal de aandacht. Dat bleek tijdens het Global...
nieuws
Paris_call
Stichting DINL is mede-ondertekenaar van het dinsdag tussen 54 landen en honderden organisaties gesloten Cyber Pact. Dit pact, dat ook...
nieuws
Vitale infrastructuur
Mensen kiezen eerder voor gemak dan voor veiligheid. Cybersecurity lijkt daarom meer op volksgezondheid dan op dijken bouwen, zegt Michiel...
nieuws
GeefITDoor_2017
Tijdens de Safer Internet Day op dinsdag 7 februari 2017 is de landelijke campagne Geef IT Door van start gegaan...
nieuws
cybersecurity_dinl
Den Haag, 2 februari 2017 – Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid gaan gezamenlijk misbruik zoals phishing en het afluisteren van e-mail...
nieuws
digitale_dijk_2
De snelst groeiende sector in onze economie zijn internetbedrijven. Door versnipperd en tegenstrijdig beleid verzuimt de overheid om deze digitale...