Overheidsbeleid doet nog geen recht aan belang digitalisering

Als aanbieders van digitale infrastructuur werken we elke dag aan groei en kwaliteit van de generieke digitale voorzieningen. We zijn ervan overtuigd dat digitale infrastructuur dé infrastructuur van de 21e eeuw is. Ze is essentieel voor onze nationale ambities om digitale koploper en een duurzame diensteneconomie te worden. Keer op keer laten economische studies het sterke verband zien tussen gezonde digitale infrastructuur en economische vernieuwing: landen met een sterke digitale basis doen het op dat gebied veel beter dan hun buren met minder faciliteiten.

We meldden het eerder: er staan mooie woorden op papier over onze nationale ambities om te digitaliseren en digitale koploper te worden. Maar lang niet alle daden van de overheid passen bij die woorden en ambities. Je zou zeggen: alle hands aan dek om samen met de overheid de resterende knelpunten weg te nemen, te zorgen dat die digitale motor steeds harder gaat draaien en dat we concurrenten voor blijven. Maar de aandacht van de Nederlandse en Europese overheid gaat vooral naar de negatieve aspecten van digitalisering. En in ons land gaan, als het er op aankomt, de miljarden nog steeds naar de oude economie en staan digitale bedrijven bij het oplossen van knelpunten, ook die door de overheid zelf worden veroorzaakt, er alleen voor.

Eenzijdige discussie

Ondertussen worden telco’s geacht snel te investeren in vaste en mobiele netwerken, en daarvoor ook nog fors bij te dragen aan de staatskas middels frequentieveiligen. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer besloten om de groei van datacenters te stoppen. Extra opvallend omdat groei van sommige andere economische activiteiten geen strobreed in de weg wordt gelegd. Het Haagse debat gaat niet over het realiseren van de ambities, maar over zorgen en angsten over veiligheid, privacy, AI en ongewenste zaken op het internet. Deze discussies worden te eenzijdig gevoerd om het belang van de digitale infrastructuur recht te doen.

Alsof het niet genoeg is, wordt de sector ongewild betrokken in geopolitieke discussies. Een voorbeeld van zo’n economisch rempedaal is het nieuwe wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie. De bepaling dat alle beheerscontracten vooraf moeten worden beoordeeld is een onaanvaardbare ingreep op de bedrijfsvoering van alle aanbieders van digitale infrastructuur.

Als stichting DINL hebben we zeker oog voor de risico’s en ongewenste neveneffecten van digitalisering. Daarom vinden we dat alleen een constructieve dialoog oplossingen kan brengen. Samen kunnen we een betere balans in het beleid realiseren: groei en ambities, maar ook op de juiste manier problemen adresseren.

Meer dan netwerken

Dat begint bij erkenning in het beleid van wat digitale infrastructuur werkelijk is: niet alleen vaste- en mobiele telecomaansluitingen, maar een breder spectrum aan faciliteiten zoals knooppunten, datacenters, zeekabels en andere generieke voorzieningen. Zij vormen de basis waarop het internet draait, zodat data en daarop gebaseerde diensten in ons land kunnen blijven groeien, en niet naar omringende landen verdwijnen.

Het volgende punt is erkenning dat er knelpunten zijn die de sector niet volledig op eigen kracht op kan lossen. Zoals het tekort aan stroom voor datacenters, het gezond en voldoende divers houden van internationale connectiviteit, het investeren in functies die we hard nodig hebben voor bestrijden van abuse en cybercrime, de inzet op het uitbouwen van onze internationale positie als datahub, internet-innovatie en uiteraard ook de steeds meer knellende arbeidsmarktvraagstukken.

Stichting DINL neemt sinds dit voorjaar deel in het nationaal Beraad “Nederland digitaal”, een tafel met wetenschap, industrie en maatschappelijke organisaties die de drie voor de Digitaliseringsstrategie verantwoordelijke bewindspersonen bijstaan om hun digitaliseringsagenda uit te voeren. Daar bespreken we deze en andere belangrijke kwesties rond het thema digitale infrastructuur en de relatie met onze nationale digitale ambities. En daarmee geven we invulling aan de belangrijkste bestaansreden van stichting DINL: als kritische partner samen met de overheid werken aan de digitale toekomst van Nederland.

Zoeken
Related
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
Deltawerken
In een interview met Computer Weekly vertelt Michiel Steltman, directeur van stichting DINL, waarom de Nederlandse economie gevaar loopt door...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...