Nieuwe studie maakt fundament en structuur digitale economie voor het eerst inzichtelijk

Digitalisering is een fenomeen dat onze economie totaal verandert. In toenemende mate zijn we afhankelijk van online diensten. De infrastructuur van netwerken, datacenters en hosting en cloud partijen die deze digitale economie mogelijk maakt, is cruciaal maar grotendeels aan het oog onttrokken. Daardoor bestaat onvoldoende kennis over hoe deze achterliggende digitale infrastructuur is opgebouwd en wat haar betekenis is voor economie en maatschappij.

Met de publicatie van het rapport ‘Fundament van onze digitale economie’ wordt voor het eerst een gedetailleerd model gepresenteerd van de digitale economie. De onderlinge samenhang van data, datacenters, cloud services, hosting en de diensten die hierdoor mogelijk zijn, wordt in detail beschreven. Het is in het belang voor Nederland om hier sterk op in te zetten. Daarvoor worden een 8-tal aanbevelingen gedaan. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de brancheorganisaties Dutch Hosting Provider Association (DHPA), Dutch Datacenter Association (DDA), ISPConnect en onderzoeksbureau The METISfiles.

Digitale afhankelijkheid

Ruud Alaerds, directeur van de DHPA: “De digitale economie krijgt steeds meer aandacht naarmate we er afhankelijker van worden. We zagen dat zowel binnen de internetsector als daarbuiten behoefte was aan uitleg over de structuur van de digitale economie. Wat is er allemaal voor nodig om bijvoorbeeld streaming video te kunnen bekijken of gebruik te maken van boekhoudsoftware uit de cloud? Met dit rapport geven we voor het eerst gedetailleerd inzicht in alle elementen die onderdeel zijn van de digitale infrastructuur en de digitale diensten die dankzij die infrastructuur mogelijk zijn. Dit hebben we gevat in een nieuw, door ons ontwikkeld model.”

Opbouw digitale economie

De opzet van het rapport en het model is niet alleen inzichtelijk maken hoe de digitale economie is opgebouwd, maar ook om voor het eerst de samenhang van digitale infrastructuur, aanbieders van digitale diensten en bedrijven en consumenten te beschrijven. Stijn Grove, directeur van Dutch Datacenter Association daarover: “De nieuwe waardeketen van digitale infrastructuur (connectiviteit, datacenters en cloud providers), digitale dienstverleners en digitale consumptie (ofwel digitale economie) vormt een steeds belangrijker onderdeel van de Nederlandse economie. Ieder bedrijf, of het nou een bank is of een warenhuis, is eigenlijk deels een IT bedrijf geworden. Zelf bezitten bedrijven steeds minder IT middelen en maken in plaats daarvan in toenemende mate gebruik van de IT van onze hosting en cloud providers in datacenters.”

Kwart Bruto Nationaal Product

Het is inmiddels algemeen bekend dat Nederland een van de grootste datahubs ter wereld vormt. Daarmee trekt Nederland veel buitenlandse investeringen aan. Binnen de eigen landsgrenzen is de bijdrage van de digitale economie substantieel en snel groeiende. Inmiddels is zo’n kwart van het Bruto Nationaal Product afhankelijk van het gebruik van data als productiefactor zo valt te lezen in het rapport.

Er zijn echter nog een aantal horden te nemen de komende jaren. Het nieuwe kabinet zou hier het voortouw kunnen nemen door vol op de digitale economie in te zetten, zo stellen de onderzoekers. Daarom zijn er duidelijke aanbevelingen toegevoegd. Simon Besteman, directeur van ISPConnect: “Dit rapport is bedoeld als lopend project en als eerste aanzet om stakeholders te informeren, waaronder beleidsmakers. Gezien de snelle veranderingen in de sectoren die in het rapport beschreven zijn, zal er jaarlijks een update worden gepubliceerd.”

Download het rapport (pdf)


Over de samenwerkende organisaties

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA), Dutch Datacenter Association (DDA) en ISPConnect vertegenwoordigen gezamenlijk een substantieel deel van de Nederlandse digitale infrastructuur sector. Hun deelnemers en leden zetten zich dagelijks in voor de digitale economie en stellen prioriteit bij betrouwbaarheid, veiligheid en bieden van hoogwaardige dienstverlening. Samen met onderzoeksbureau The METISfiles hebben initiatiefnemer DHPA en mede auteurs DDA en ISPConnect zich ingespannen om middels dit rapport het belang van de digitale economie bij een breed publiek over het voetlicht te brengen.

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
Deltawerken
In een interview met Computer Weekly vertelt Michiel Steltman, directeur van stichting DINL, waarom de Nederlandse economie gevaar loopt door...