MBO

Er bestaat een grote kloof tussen de vraag naar, met name technisch, personeel vanuit de sector en het aanbod van afgestudeerden uit het mbo-onderwijs. Het mbo-onderwijs is altijd de hofleverancier van technische beroepen geweest. Mede hierdoor lijken bedrijven in de nieuwe, online economie, inclusief de bedrijven in de achterban van DINL-deelnemers, het mbo-links te laten liggen als bron van talent. Bedrijven zoeken voornamelijk hbo of academisch geschoolden voor de banen in de kern van hun dienstverlening. Zo komen bedrijven personeel tekort, en valt een belangrijk deel van de maatschappij buiten de boot in de nieuwe arbeidsmarkt.

Het is daarom hard nodig dat de positie van mbo als hofleveranciers van technische geschoold talent wordt versterkt. DINL roept alle betrokkenen, het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, onderwijsinstellingen en bedrijven op om op die positie in te zetten. Door onderwijsinnovatie te stimuleren, bijvoorbeeld bij het steunen van duale trajecten, het verbeteren van instroom en doorstroom, practoraat en andere vormen van intensievere samenwerking tussen bedrijven en scholen.

Gerelateerde berichten over dit thema

No data was found