Internationale representatie

Naast onderzoek en proeftuinen is het noodzakelijk dat Nederland een sterke internationale aanwezigheid heeft als het aankomt op innovatie en internet governance. Het internet wordt niet gerund door één centrale organisatie, maar de technische randvoorwaarden worden ‘beheerd’ door een gemeenschap van non-profit organisaties en experts. Het is een brede community van verschillende belanghebbenden, ‘stakeholders’, die door middel van dialoog streeft naar consensus bij de totstandkoming van technische standaarden die een globaal internet mogelijk maken.

Nederland speelt van oudsher een zeer actieve rol in deze communities. Niet voor niets staat twee Nederlanders in de Internet hall of Fame. Nederland wordt gezien als voortrekker op allerlei dossiers. Maar zonder gerichte steun en inspanning van de overheid zou Nederland haar rol en positie in de internationale gremia -en daarmee haar invloed op het denken over veel thema’s die het internet vrij, open en veilig houden- kunnen verliezen.

Om invloed in de globale multistakeholder communities te behouden, moet actief worden ingezet op de aanwezigheid van Nederlanders in sleutelposities. Het internet houdt niet op bij de Nederlandse of Europese grens. Kortom, wie zijn de volgende personen in het bestuur van de ICANN, en wie worden straks opgenomen in de Internet hall of Fame? Het is zaak dat overheid én sector hierin investeren, en bewaken dat posities structureel door Nederlanders worden ingevuld.

Gerelateerde berichten over dit thema

No data was found