Innovatie

Voor een goede concurrentiepositie van de digitale mainport in Nederland is de opbouw van nieuwe kennis cruciaal. Versterk daartoe het ICT-onderzoek bij kennisinstellingen, op het gebied van protocollen, cloud-computing, connectiviteit en cybersecurity. Zorg er zo voor dat Nederland koploper blijft met innovaties op internetgebied.

Zorg voor toegang tot de meest geavanceerde digitale infrastructuren voor onze hogescholen en universiteiten.

Zet in op het versterken van de kansen voor Nederlandse en Europese cloud dienstverleners en platforms en steun in dat verband in volle overtuiging het Europese data-infrastructuur project GAIA-X.

Houd oog voor de specifieke noden van het MKB bij het Europees beleid voor digitale Europese markten. Stimuleer de permissievrije innovatie door inzet op open standaarden, open data en open platforms, met respect voor de investeringen die bedrijven doen in zulke technologie, en zorg voor financiële steun voor digitale startups.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
cloud
Er zijn zorgen over onze digitale autonomie, over de afhankelijkheid van technologie en het verlies van zeggenschap over onze data...
nieuws
AI
AI is één van de bepalende technologieën van de nabije toekomst en het is daarom zaak dat Nederland hierin investeert....
nieuws
Paleis-der-natie
Op 6 december jl. hield Michiel Steltman namens DINL als gastspreker een toespraak over de kansen en uitdagingen van AI...
nieuws
IoT
Met zijn digitale economie loopt Nederland voorop. Wat betekent dat voor onze samenleving? “Ook digitale ontwikkelingen zullen gepaard gaan met...
nieuws
5G opinie
GroenLinks heeft de overheid opgeroepen om geen technologie van het Chinese bedrijf Huawei toe te laten bij het invoeren van van 5G-netwerken...