GAIA-X

Sinds de opkomst van cloud computing is een klein aantal mondiale spelers dominant op de markt voor cloud computing. Dat betekent dat Europese organisaties en burgers die gebruik willen maken van cloud computing, bijvoorbeeld om te innoveren, in de praktijk hun data uit handen moet geven aan een niet-Europese entiteit. Dat levert allerlei complexiteiten op, zowel voor de afnemers van diensten als de aanbieders van deze diensten. Bovenal betekent het dat Europese organisaties en burgers mogelijk de soevereiniteit over hun data verliezen.

De Duitse en Franse overheid hebben daarom in de zomer van 2019 een nieuw initiatief gelanceerd: GAIA-X. GAIA-X is een ‘federatieve data-infrastructuur’. Concreet zal dit betekenen dat een framework wordt geschapen waarbinnen een data-infrastructuur bestaande uit allerlei (Europese) online dienstverleners en aanbieders van digitale infrastructuur. Iedere aanbieder zal aan strikte voorwaarden en eisen moeten voldoen om toe te mogen treden tot de data-infrastructuur en zijn diensten Europabreed aan te mogen bieden. Vragen over ‘waar is mijn data’ en buitenlandse mogendheden die aangekondigd en onaangekondigd data inzien worden met GAIA-X ondervangen. Privacy, data-portabiliteit en vertrouwen zijn essentiële uitgangspunten.

DINL juicht dit initiatief toe en spoort de Nederlandse overheid aan om haar steun expliciet uit te spreken voor GAIA-X. Dit kan door samen met de sector middelen en expertise in te zetten om van GAIA-X een succes te maken. DINL werkt hiertoe al samen met DHPA, ISPConnect, TNO en het ministerie van EZK.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
cloud
Er zijn zorgen over onze digitale autonomie, over de afhankelijkheid van technologie en het verlies van zeggenschap over onze data...
nieuws
DINL_EU
European Data and Cloud Association, een organisatie die een Europese cloud-infrastructuur probeert te creëren, heeft vorige maand 212 nieuwe leden...