Digital single market

Een Europese digitale markt met gelijke regels voor iedereen (level playing field) is essentieel voor de positie van Nederland als gateway en als vestigingsplaats voor diensten naar Europa en de rest van de wereld. Dat betekent dat DINL zich inzet om protectionisme op het gebied van data en netwerkverkeer te bestrijden, en er voor pleit alle beperkingen weg te nemen die tot gevolg hebben dat datastromen worden beperkt, content niet vrij kan worden geleverd of data verplicht moet worden gelokaliseerd binnen een specifieke Europese geografie.

Dat betekent ook dat DINL zich inzet voor alle wetgeving die vrij verkeer van data en diensten als uitgangspunt heeft, levering van diensten wereldwijd faciliteert waarbij privacy en veiligheid worden beschermd.

Gerelateerde berichten over dit thema

No data was found