Verwijderen online terroristische propaganda binnen uur is onhaalbaar

De Europese Commissie heeft in september 2017 een mededeling gepresenteerd met richtlijnen en principes voor het voorkomen, opsporen van illegale online content. Het gaat dan om content die haat, geweld en terrorisme propageert. In maart 2018 heeft de Europese Commissie een aanbeveling aangenomen voor niet-bindende operationele maatregelen die online aanbieders en lidstaten moeten nemen om illegale online inhoud aan te pakken. 

Het gaat met name om het voorkomen van online propaganda van terrorisme. Het hosten van terroristische propaganda zal worden verboden. Mocht een rechtshandhavingsinstanties toch online propaganda tegenkomen, dan is een online aanbieder verplicht deze content binnen een uur na signalering te verwijderen. 

Op 12 september 2018 heeft de EC een voorstel ingediend voor een verordening. In het voorstel zijn de onderstaande onderdelen opgenomen. 

  • Een wettelijk bindende termijn van één uur waarbinnen inhoud moet worden verwijderd na een verwijderingsbevel van nationale bevoegde autoriteiten;
  • Een definitie van terroristische inhoud als materiaal dat aanzet tot het plegen van terroristische misdrijven, de activiteiten van een terroristische groep promoot of instructies en technieken geeft voor het plegen van terroristische misdrijven;
  • De zorgplicht voor alle platforms om ervoor te zorgen dat ze niet worden misbruikt voor de verspreiding van terroristische inhoud; gezien het mogelijke risico van verspreiding via hun platforms, kunnen dienstverleners ook worden verplicht om proactieve maatregelen te nemen om hun platforms en hun gebruikers beter te beschermen tegen terroristisch misbruik;
  • Een kader voor versterkte samenwerking tussen aanbieders van hostingdiensten, de lidstaten en Europol; dienstverleners en lidstaten moeten contactmogelijkheden aanwijzen die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn om de opvolging van verwijderingsbevelen en verwijzingen te vergemakkelijken;
  • Effectieve klachtenmechanismen die door alle dienstverleners moeten worden ingesteld wanneer inhoud op een ongerechtvaardigde manier is verwijderd; de dienstverlener zal deze zo snel mogelijk moeten herstellen; nationale autoriteiten en platforms zullen in doeltreffende rechtsmiddelen voorzien en aanbieders van inhoud zullen het recht hebben verwijderingsbevelen aan te vechten; voor platforms die geautomatiseerde detectietools gebruiken, moet menselijk toezicht en menselijke verificatie aanwezig zijn om onjuiste verwijderingen te voorkomen;

Zorgen over het voorstel 

De Europese digitale sector maakt zich zorgen over aspecten van dat voorstel. Op zich zijn bedrijven in de sector niet tegen een procedure voor verwijdering van online terroristische propaganda, op voorwaarde dat er sprake is van een goede beoordeling door de autoriteiten, een heldere en geautomatiseerde procedure aanwezig is en recht op verhaal mogelijk is als er sprake is van onterechte verwijdering.

Voor bedrijven actief in mkb is de gestelde verwijderingstermijn van één uur gedurende zeven dagen per week en 365 dagen per jaar volstrekt onhaalbaar. De commissie lijkt verder aan te sturen op een staydown verplichting, die neerkomt op brede contentfiltering. Duitsland, die momenteel voorzitter is van de EU, wil het dossier dit jaar nog afronden. 

Een groep van organisaties uit de hele EU, waaronder DINL en NLdigital hebben een position paper opgesteld en ondertekend waarin de zorgen over deze verordening staat uitgelegd en aanbevelingen worden gedaan voor een goede en werkbare verordening. 

Uiteraard is DINL ook met het ministerie van Ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek over deze materie. Het position paper is hier te downloaden. 

 

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...