Samenwerking bestrijding online content kindermisbruik

Op 27 maart j.l spraken bedrijven, sector organisaties, het EOKM, justitie, politie en wetenschap met minister Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Keizer (EZK) over de aanpak van online seksueel kindermisbruik, met als doel de publiek-private aanpak te intensiveren waarmee kinderpornografie kan worden verbannen van het internet.

Dat is hard nodig want Nederland valt in negatieve zin op in de internationale lijsten. Het EOKM verwerkt jaarlijks inmiddels zo’n 150.000 URL’s, het gaat om tienduizenden meldingen waarvan er 11.000 ook door de politie worden behandeld. Daarmee staat Nederland bovenaan in de Europese lijsten en is nummer 2 in de wereld als het gaat om de opslag en verspreiding van dit soort verwerpelijke content. De oorzaak is dat een enkele Nederlandse en een aantal buitenlandse hosting providers, die hun servers in Nederland hebben staan, het niet zo nauw neemt met meldingen van het EOKM. Zij leggen klanten die dit soort content toelaten en verspreiden geen strobreed in de weg. Dat moet stoppen.  De aanwezige partijen hebben gesproken over de technische, juridische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om dit type abuse een halt toe te roepen, en dit soort bedrijven uit Nederland te verdrijven.

Als DINL zien we ook de grote lijnen voor abuse bestrijding in het algemeen. Want er zijn veel vormen van abuse, en het is voor kleine bedrijven ondoenlijk om voor elke vorm van onrechtmatige content aparte oplossingen te moeten implementeren. Van belang is dat er modaliteiten komen die niet alleen kinderporno verminderen, maar ook kunnen bijdragen aan het verminderen van die andere vormen van abuse. te denken valt aan standaardisatie, verbeteren van bereikbaarheid voor meldingen,  versterken van meldpunten. Ook werken enkele partijen aan een code of conduct  die inzet op pro-actieve abuse bestrijding.

In de komende maanden werken de betrokken stakeholders de plannen en ideeën verder uit.

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...