Rapport ‘Nederland digitaal droge voeten’

Op 6 oktober jl.  presenteerde Herna Verhagen, CEO van PostNL, het rapport “Nederland digitaal droge voeten”. Dit rapport, over de economische en maatschappelijke noodzaak van cybersecurity, werd aangeboden aan minister president Rutte en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. (linkje, en fotos) Het rapport heeft verrassend weinig publiciteit gekregen. En dat is onterecht, want DINL vindt dat er enkele baanbrekende en niet mis te verstane adviezen in staan.

Het rapport rekent feitelijk af met de traditionele benadering voor cybersecurity, waarin de overheid alles moet regelen en controleren. En waarin de misvatting bestaat dat de volledige veiligheid van systemen en data door 1 partij in die keten kan worden geregisseerd. Die klassieke benadering voldoet niet meer in de complexe online wereld, waarin diensten tot stand komen door het verbinden van vele partijen in complexe ketens.  De veiligheid verbetert en cybercrime neemt aantoonbaar af door de intensieve samenwerking tussen overheid én de sector, en door coöperatieve initiatieven. Voorbeelden zijn de AbuseHUB, de NaWas, het barrièremodel voor fraude, de gedragscode NTD en de samenwerking op tal van andere terreinen zoals Nederland Schoon.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn gericht op het inzetten op de ketenproblematiek, de privaat-publieke samenwerking, gerichte investeringen en stimulerend beleid in plaats van grote plannen, en het herijken van beleid met toezichthouders. En als belangrijkste punt: het betere regelen van regie van de cyber security problematiek over de verschillende departementen heen , in plaats van een sectorale focus of een coördinatie vanuit Justitie. Dat is in lijn met de aanbevelingen van VNO-NCW , FME en ook DINL.  Met die regie over departementen heen, wordt versnipperd beleid met als resultaat conflicterende regimes en het monster van regeldruk, voorkomen. Ook wordt voorkomen dat iedereen achterover leunt in de overtuiging dat één ministerie het probleem wel kan of zal oplossen.

DINL zal zich inzetten om bij te dragen aan projecten en initiatieven die op basis van deze adviezen worden gestart. Daartoe werkt DINL onder andere intensief samen met het ECP, dat het privaat-publieke model als uitgangspunt heeft voor alle activiteiten.

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...