Ontwikkelingen rondom de ePrivacy directive

Stichting DINL maakt zich zorgen over de gevolgen van de voorgenomen ePrivacy directive, een nieuw wetsvoorstel uit Brussel dat nieuwe verplichtingen en beperkingen oplegt aan bedrijven die persoonsgegevens verwerken.

De ePrivacy directive komt bovenop de GDPR/AVG, en zet in op het reguleren van elektronische verwerking van persoonsgegevens en van digitale communicatie. Het idee is dat providers niet mogen ingrijpen in de communicatie zonder expliciete toestemming van de eindgebruiker, en persoonsgegevens niet mogen delen met derden zonder eveneens die expliciete toestemming.

Het wetsvoorstel is een reactie op de maatschappelijke onrust over het delen van data in bijvoorbeeld advertentienetwerken, en de verontwaardiging over het delen van onze data door grote internet platforms. Maar het lijkt erop dat het voorstel flink doorslaat in regulering.

Zorgvuldigheid vereist

VNO-NCW,  Nederland ICT en DINL riepen eerder de minister op om in Brussel zorgvuldigheid te bepleiten. Er mogen naar onze mening geen nieuwe stappen worden gezet in een situatie waarin de gevolgen en invulling van de GDPR nog volop in beweging zijn, en ook bij de privacytoezichthouders nog veel vragen onbeantwoord zijn. Die zorgen werden gedeeld door VVD-Kamerlid Wörsdörfer die staatsecretaris Keijzer (EZK) vroeg om dit goed uit te zoeken.

Er zijn met name grote zorgen over de effecten op kleine bedrijven. Want voor bedrijven die de volledige regie hebben over de verwerking van de door hen verzamelde gegevens, is het relatief eenvoudig om die toestemming van gebruikers te verkrijgen en in te vullen. Maar voor de meeste online bedrijven, die in ketens opereren, is het erg ingewikkeld om de data en toestemming van individuele gebruikers in de hele keten te kunnen onderscheiden en hun platforms daarop in te richten. Platforms of diensten die geen directe relatie of overeenkomst hebben met de gebruikers moeten voor elk stukje communicatie toestemming vragen, een situatie die velen nu al aanduiden als “cookies on steroids”. Ook ontstaan er, door de zeer ruime definitie van het begrip “persoonsgegevens”, nieuwe knelpunten bij de uitwisseling van data die nodig is voor het bestrijden van abuse, het identificeren van lekken en kwetsbaarheden of het schoonhouden van netwerken.

DINL was dan ook blij met de kritische vragen van Kamerlid Wörsdörfer. De staatssecretaris antwoordde echter dat zij geen reden ziet om die knelpunten te onderzoeken. Dat stelt flink teleur. VNO-NCW heeft de staatssecretaris nu alsnog hulp aangeboden bij het in kaart brengen van de effecten . Ook DINL zal zich samen met haar partners stevig inzetten om de evident negatieve gevolgen van de ePrivacy directive te beperken, en om aanpassingen in deze regulering te bewerkstelligen die additionele regeldruk binnen de perken kan houden, veiligheid kan verbeteren, en online ondernemen niet onnodig zal belemmeren.

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
DINL_Den_Haag
Excellenties, Wij hebben met grote belangstelling kennis genomen van uw Kamerbrief “Hoofdlijnen beleid voor digitalisering”, en willen onze reactie op...