Michiel Steltman: geld uit Nationaal Groeifonds moet naar digitale sector

In Forum, het opinieblad van VNO-NCW, staat een artikel van journalist Paul Scheer waarin de vraag centraal staat naar welk project de 20 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds naartoe moet. In het artikel noemt de auteur drie projecten waarin de overheid het geld kan investeren. Michiel Steltman houdt een vurig pleidooi voor meer geld naar de digitale sector.

Een speciale commissie zal zich de komende periode verdiepen hoe de 20 miljard kan worden besteed. Begin 2021 zal het kabinet een eerste keuze maken uit de projecten die door deze commissie zijn voorgedragen.

Journalist Paul Scheer bespreekt drie projecten waaraan het geld kan worden besteed. Als eerste project noemt hij het aanvalsplan om waterstof in te voeren in Nederland. Het tweede project dat hij noemt is de Lelylijn, de hogesnelheidstrein tussen Lelystad en Groningen. Het derde project betreft het verder ontwikkelen en stimuleren van de digitale sector in Nederland.

Michiel Steltman ziet graag dat er geld uit het Nationaal Groeifonds naar de digitale sector gaat en benoemt in dit verband drie belangrijke bestemmingen: de digitale infrastructuur, de verglazing van Nederland en de actievere rol die Nederland moet gaan spelen op het gebied van clouddiensten en cybersecurity.  

“Als het gaat om de fysieke infrastructuur van wegen, spoor en water dan is de overheid probleemeigenaar en komt er geld voor. In het geval van de digitale infrastructuur krijg je altijd de vraag: wie gaat die aanleggen en betalen? De digitale infrastructuur moet volledig worden geleverd door de markt, en dat leidt tot versnippering.”

Investeringen in infrastructuur doen bedrijven alleen als ze er genoeg aan kunnen verdienen. In de praktijk betekent dit dat er te weinig wordt aangelegd en Steltman stelt in het artikel dat we links en rechts worden ingehaald door landen die wel actief investeren in de digitale infrastructuur. Ook moeten we volgens Steltman investeren in het elektriciteitsnetwerk om de groei van het aantal datacenters mogelijk te maken.

Steltman is ook voorstander van de aanleg van glasvezel in de buitengebieden, die minder bevolkt zijn. ”Voor telecomaanbieders zijn die gebieden niet rendabel genoeg voor glasvezel. Dus moet de overheid die taak op zich nemen, want ook daar is behoefte aan snel internet.”

Ook vindt Steltman dat we een sterker Europees aanbod van clouddiensten moet gaan ontwikkelen. Hij is van oordeel dat Nederland een grotere rol moet spelen in Europese projecten op het gebied van clouddiensten en cybersecurity. Steltman: “Het hoeven niet meteen miljardeninvesteringen te zijn. De markt kan het grotendeels zelf, maar soms is net dat ene duwtje van de overheid nodig.”

Benieuwd naar de volledige tekst? Het artikel is hier te lezen op. 

 

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...