De Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers (BTG) en stichting DINL gaan samenwerken

Organisaties werken samen aan een sterke Nederlandse digitale infrastructuur en digitale economie

De Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers (BTG) en stichting Digitale Infrastructuur Nederland hebben een partnership gesloten om samen te werken bij het versterken van de digitale economie. BTG is in 1986 opgericht en heeft anno 2020 circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. BTG biedt via de serviceorganisatie Telecomgrootgebruik (TGG) diensten aan leden, bijvoorbeeld bij de inkoop van telecom of de afhandeling van complexe facturering.

De samenwerking met stichting DINL is een logische keuze om de slagkracht van beide organisaties te vergroten, aldus BTG-directeur Petra Claessen: “DINL en BTG zijn belangrijke spelers in het landschap van vertegenwoordiging van de digitale economie. De stem van beide organisaties wordt gerespecteerd door beleidsmakers en politiek, en op meerdere dossiers lopen onze belangen gelijk. We zien daarom een duidelijk voordeel voor onze leden om de krachten te bundelen, en samen te werken om onze boodschappen over de Nederlandse digitale economie, digitale infrastructuur en digitale mainport breed onder de aandacht te brengen.”

Behoefte aan eenduidig beleid

Het partnership is daarnaast ingegeven door behoefte aan eenduidige beleid ten aanzien van kwesties die de markt niet alleen kan oplossen. Het wordt steeds belangrijker dat politici en beleidsmakers de werking en het belang van de digitale infrastructuur goed doorgronden en de juiste randvoorwaarden scheppen voor de digitale economie.

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL daarover:  “BTG/TGG is met 180 leden de grootste vertegenwoordiger van gebruikers en aanbieders van telecom en digitale infrastructuur in Nederland. De deelnemers en achterban van beide organisaties hebben belang bij een gezonde digitale economie die steunt op een sterke en veilige digitale infrastructuur. Als organisaties zien we in toenemende mate dat thema’s als groei, de positie van Nederland als datahub en digitale mainport, digitale innovatie, internationale verbindingen, online veiligheid, digitale soevereiniteit, zaken zijn die niet altijd door de markt alleen kunnen worden opgelost. Een intensivering van de samenwerking met de overheid en ook binnen de sector is daarom essentieel. Door onze krachten te bundelen kunnen we elkaars boodschappen versterken. Een kunnen we publiek, overheid en politiek laten zien waar het om gaat, hoe het werkt, waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om die op te lossen.”

Over BTG

Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. BTG organiseert hiertoe netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. BTG vertegenwoordigt haar leden bij binnen- en buitenlandse toezichthouders. De vereniging telt ruim 180 leden binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers. Zowel de vraag- als de aanbodzijde is dus vertegenwoordigd in de vereniging. De serviceorganisatie van BTG,  TGG,  levert diensten rondom de inkoop van telecommunicatieproducten en -diensten. Ook handelt TGG de administratieve verwerking van complexe facturering af.

Over Stichting DINL

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een samenwerking van de belangrijkste spelers en organisaties van de Nederlandse digitale infrastructuur. DINL is de spreekbuis van die sector, die een centrale rol heeft in de Nederlandse online economie en een sleutelrol in het wereldwijde internet. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SURF en de VvR (Vereniging van Registrars).

Zoeken
Related
nieuws
Schermafbeelding 2023-09-13 om 14.35.50
In november gaat Nederland naar de stembus in een periode waarin er grote maatschappelijke vraagstukken aan de orde zijn. Bestaande...
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...