Campagne E-mail veilig

Elke dag verzenden en ontvangen je klanten en jij honderden e-mails. Helaas niet altijd optimaal beveiligd door het juiste gebruik van moderne internet- en e-mailstandaarden. Hierdoor wordt een onnodig groot risico gelopen om slachtoffer te worden van cybercriminelen die spoofing en phishing gebruiken om geld te verdienen aan bijvoorbeeld nepfacturen of ransomware-aanvallen.

Volgens het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (opgesteld door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) is phishing de meeste gebruikte eerst stap voor het uitvoeren van een aanval. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de ransomware-aanval van de Universiteit Maastricht, waarbij aanvallers twee maanden vóór de ransomware-aanval toegang kregen tot het netwerk omdat medewerkers een link uit een phishing mail hadden geopend. Aanvallers beperken zich echter niet alleen tot grote organisaties, maar richten hun pijlen ook steeds vaker op kleine organisaties. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op 3 mkb’ers wordt bestookt met phishing e-mails en nepfacturen.

Tegelijkertijd werd recent een vonnis uit 2018 openbaar. Uit dit vonnis blijkt dat er omstandigheden zijn waarbij bedrijven die getroffen zijn door gijzelsoftware, hun ICT-leverancier hiervoor aansprakelijk kunnen stellen en kunnen laten opdraaien voor de geleden schade en herstelkosten. De hoogste tijd dus om het leveren van een veilige e-mailservice tot jullie prioriteit te maken en daarmee ook de beveiliging van het Nederlandse internet vooruit te helpen!

Met de campagne E-mail veilig stimuleert de Veilige Email Coalitie ondernemers om te onderzoeken of ze veilig e-mailen en helpen we hen om, samen met hun hoster, de benodigde stappen te zetten. Ondernemers gaan hierover dus ook meer vragen stellen aan hun hoster, en voor hosters ontstaat er een mooie kans zich te kunnen onderscheiden door het ondersteunen van moderne en veilige (e-mail)standaarden zoals DANE, DNSSEC en DMARC.

Om jullie te helpen stellen wij onze API en het bijhorende dashboard beschikbaar om het eenvoudiger te maken om grotere aantallen websites en mailadressen te testen op Internet.nl. Het aanvragen van toegang tot deze API kan via vraag@internet.nl. Daarnaast dagen we jullie uit om zelf 100% te scoren op Internet.nl en ook een 100% score mogelijk te maken voor jullie klanten. Vanaf 1 september introduceren we een Hall of Fame voor hosters op Internet.nl om het voor bezoekers makkelijk te maken om compliance hosters te vinden. Een vermelding in deze Hall of Fame kun je aanvragen via vraag@internet.nl wanneer je zelf een dubbele 100% scoort en ook jouw klanten de mogelijkheid biedt een dubbele 100% te scoren.

Neem een kijkje op de campagnepagina voor hosters (of de campagnepagina voor ondernemers) en test jezelf én je klanten op Internet.nl. Jij doet toch ook mee om het risico van e-mailen voor jouw klanten en jezelf zo laag mogelijk te houden?

Zoeken
Related
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
The Hague
Stichting DINL heeft samen met de Vereniging van Registrars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de Interconsultatie over...
nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
Afgelopen week sprak Michiel Steltman (directeur DINL) in het Financieele Dagblad (FD) over de koers van de Europese Commissie en...