Anti-Abuse Netwerk officieel van start met manifest voor een veiliger internet

Het Anti-Abuse Netwerk, een samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen, is vandaag officieel van start gegaan en lanceert het manifest voor een veiliger internet. De initiatiefnemers, die vanuit hun maatschappelijke positie intensief betrokken zijn bij het digitale fundament van de Nederlandse economie, zorgen voor een snellere informatiedeling over abuse om zo de Nederlandse digitale weerbaarheid te versterken. 

Het Anti-Abuse Netwerk is een samenwerkingsverband tussen internetproviders, brancheorganisaties, IT-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid. De personen en organisaties achter het Anti-Abuse Netwerk werken dagelijks aan een veilige en betrouwbare Nederlandse ICT-infrastructuur voor alle Nederlanders. Ze zijn trots op de netwerken die voor iedereen het internet toegankelijk maken.

Risico’s digitale weerbaarheid

Ondanks dat we in Nederland beschikken over een uitstekende internetinfrastructuur en vrijwel iedereen toegang heeft tot digitale diensten en informatie, zijn er nog wat obstakels te overwinnen. 

Het is niet mogelijk om de risico’s die samenhangen met de digitale samenleving met alleen preventieve maatregelen weg te nemen. Om de weerbaarheid te versterken, is het noodzakelijk om organisaties en consumenten gericht te informeren over zaken die (mogelijk) niet goed zijn. Het kan hierbij gaan om misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Organisaties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, beschikken vaak niet over de juiste en meest recente informatie. Onvolledige en te late informatievoorziening is vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost. 

Door het slimmer delen van informatie tussen organisaties kan het Anti-Abuse Netwerk de gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen alle bedreigingen en aanvallen in het digitale domein. Om dat te bereiken moeten bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap de samenwerking verder verbeteren. Vanuit deze gedachte hebben de initiatiefnemers van het Anti-Abuse Netwerk de handen ineengeslagen. De organisatie besloten samen te werken om zo de digitale weerbaarheid in onze samenleving te verbeteren door internetmisbruik effectiever te bestrijden.

Drie werkgroepen

Binnen het Anti-Abuse Netwerk zijn de gezamenlijke activiteiten verdeeld in drie werkgroepen. De eerste groep bepaalt schematisch welke informatie in welke volgorde welke partijen moet bereiken. De tweede groep stelt vast welke entiteiten een bijdrage kunnen leveren en welke knelpunten overwonnen moeten worden om een veiliger internet te realiseren. Vanuit de waarde die het Anti-Abuse Netwerk hecht aan transparantie richt de derde werkgroep zich op duidelijke communicatie rondom internetmisbruik.

Aangesloten organisaties

De initiatiefnemers van het manifest werken elke dag hard om voor iedereen een veilige online wereld mogelijk te maken. Het Anti-Abuse Netwerk staat open voor personen en organisaties die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de online veiligheid. Inmiddels sloten meer dan twintig organisaties zich bij Anti-Abuse Netwerk aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar nog verder toeneemt.

Onder de initiatiefnemers bevinden zich Abuse Information Exchange, Connect2Trust, Cyberveilig Nederland, Deloitte, Digital Trust Center (DTC), DIVD – Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Expertisebureau Online Kindermisbruik, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NLdigital, Politie, Schuberg Philis, Stichting AbuseIO, Stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association), Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), TU Delft, Vereniging ISPConnect, Vereniging van Registrars.

Zoeken
Related
nieuws
Schermafbeelding 2023-09-13 om 14.35.50
In november gaat Nederland naar de stembus in een periode waarin er grote maatschappelijke vraagstukken aan de orde zijn. Bestaande...
nieuws
Binnenhof
In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de realisatie van een ‘Nieuwe...
nieuws
Digitale Binnenhof Academy van start!
Afgelopen donderdag organiseerde de Digitale Binnenhof Academy de eerste lezing voor geïnteresseerde politici over digitale veiligheid. Professor Bibi van den...